Pas op je geld!!

Uitgangspunt hierbij is het stimuleren van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. De vragen ‘wat kan ik zelf doen?’ en daarna ‘wat kunnen de omgeving en mijn sociaal netwerk voor mij betekenen?’ zijn daarbij leidend. De website biedt inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen en Vaals inzicht in de eigen financiële situatie aan de hand van een situatieschets en biedt informatie en faciliteiten op maat om op eigen kracht een gezonde situatie te krijgen. Daarnaast geeft de website professionals en vrijwilligers een overzicht van bestaande lokale en landelijke initiatieven. Ten laatste biedt de website ook handvatten voor het ondersteunen van elkaar: degene die hulp nodig heeft, kan tegelijkertijd weer iets betekenen voor een ander. Of degene die inmiddels in rustiger vaarwater is gekomen, kan zijn of haar kennis inzetten om anderen op weg te helpen. Hiermee sluiten de doelstellingen van de gezamenlijke website aan bij beleidsmatig belangrijke uitgangspunten uit het sociale domein.

Daarnaast biedt Pas op je Geld verschillende doelgroepanalyses: aan de hand van iemands leeftijd, woon- en werksituatie en financiële situatie worden oplossingen op maat aangeboden. Zo worden bijvoorbeeld jongeren – een snelgroeiende groep die schulden maakt – bediend met op maat toegesneden en toegeschreven informatie. Uiteraard wordt waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt en verwezen naar andere (lokale) digitale instrumenten die beleidsmatig vanuit het sociale domein worden ondersteund. Voor Maastricht is dit bijvoorbeeld maastrichthelpt.nl, wehelpen.nl, humanitas.nl/thuisadministratie

Terug naar het nieuwsoverzicht