Einde Taalcafé Sint-Pieter

Taalcafé Sint-Pieter is met ingang van 1 januari 2020 gestopt

Donderdag 19 december jl. hebben we ons laatste Humanitas Taalcafé St. Pieter gehad. Na ruim 2 jaar hebben we besloten de wekelijkse bijeenkomsten van het Taalcafé per 1
januari 2020 te beëindigen.


Het Taalcafé Sint Pieter is ruim 2 jaar geleden opgezet door een groep bewoners van Sint
Pieter samen met Humanitas. Het was een voortzetting van het Taalcafé in het Heugemerveld. Buurtgenoten, vrijwilligers en bewoners van het AZC wilden een plek in de buurt om elkaar te kunnen ontmoeten en om Nederlands te oefenen. Deze vraag is er vanuit de bewoners van het AZC niet meer terwijl de club vaste vrijwilligers alleen maar groter is geworden. Ook zijn er de laatste paar jaar in Maastricht veel mogelijkheden voor vluchtelingen bijgekomen om de Nederlandse taal te leren en heeft Humanitas het project Taalmaatjes waar men 1 op 1 werkt. Ook heeft het AZC er zelf binnenshuis allerlei projecten bijgekregen. Een mooi moment om de Taal bijeenkomsten af te sluiten. Tot de verhuizing van het AZC naar een andere wijk in juli 2020, worden alleen de extra en zeer succesvolle activiteiten in de schoolvakanties voor de AZC bewoners gecontinueerd. Daarna sluiten we het project na de zomervakantie af.

We hebben met een vaste, trouwe en gemotiveerde club de afgelopen jaren met name de bewoners van het AZC een leuke en leerzame middag bezorgd in hun eigen wijk. Het was voor meerdere bezoekers een belangrijk onderdeel tijdens de eerste periode van hun integratie.

Bewoners van het AZC, buurtbewoners en Humanitas danken de Gemeente Maastricht en het Oranje Fonds die het Taalcafé en de daaruit voortvloeiende sociale ontmoetingen financieel hebben mogelijk gemaakt.

Terug naar het nieuwsoverzicht