Verslag symposium Thuisadministratie

Donderdagmiddag 28 januari j,l. verzamelden ongeveer 100 genodigden zich in de Grand Foyer van Conferentiecentrum Forum te Roermond.

Deze middag organiseerde de 5 Limburgse Humanitas-afdelingen een symposium rondom het thema Thuisadministratie.

Na de ontvangst, die door vele gasten gebruikt werd om direct te starten met netwerken, werd de middag geopend door de dagvoorzitter, mevrouw Maret Celis, districtsbestuurder Humanitas Zuid-Nederland.

Maret gaf de aanwezigen een beeld van de activiteiten, werkwijze en uitgangspunten van de vrijwilligersvereniging Humanitas. Met ruim 18.000 vrijwilligers en 57.800 deelnemers (hulpvragers) is Humanitas één van de grotere vrijwilligersverenigingen van Nederland. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan De heer Peter Wesdorp. Peter is een autoriteit op het gebied van gedragsverandering en één van de auteurs van het boek “De eindjes aan elkaar knopen”. Peter vertelde op een onderhoudende en interactieve wijze over de vraag hoe iemand het gedrag van anderen positief kan beïnvloeden; een vaardigheid die voor alle Humanitas-vrijwilligers van belang is om een optimaal resultaat van hun inspanningen te behalen.

Na een geanimeerde pauze was het tijd om een aantal mensen uit de Humanitas-praktijk aan het woord te laten:

Jet Vleeming vertelde over haar werk, rollen en taken als coördinator van Humanitas-Thuisadministratie in de regio Parkstad.

Jos Martens deed vervolgens hetzelfde vanuit zijn rol als uitvoerend vrijwilliger Thuisadministratie.

Wat op viel in hun verhaal is dat niet zozeer de ‘technische’ aspecten van Thuisadministratie centraal staan in hun aanpak, maar vooral hun focus op het persoonlijk contact en de vertrouwensband met de deelnemer, de hulpvrager.

Indrukwekkend was het verhaal van de ex-deelneemster die haar ervaring voor een volle zaal wilde delen. Haar verhaal werd ook meerdere malen onderbroken door een spontaan applaus.

M.n. deze getuigenis gaf duidelijk aan dat de aanpak van Humanitas werkt en dat mensen m.b.v. die aanpak weer een stuk zelfregie en zelfrespect terug kunnen krijgen. Zoals zij zelf zei:

“Ik ben er vooral trots op dat ik het allemaal zelf heb mogen doen met hulp van de Humanitas-vrijwilliger. Het was niet altijd makkelijk maar het is me wel gelukt.”.

           

Tot slot was het woord aan Wim Strolenberg, beleidsambtenaar van de Gemeente Bergen. Wim legde uit waarom de gemeente Bergen voor Humanitas heeft gekozen als samenwerkingspartner.

Het laatste punt op de agenda was de ingebruikname van een centrale aanmeld-portal voor Thuisadministratie in Limburg: http://www.humanitas-thuisadministratie-limburg.nl

Antoine Boulanger, Bestuurslid van Humanitas-afdeling Maastricht-Heuvelland, ging wat dieper in op de specifieke Humanitas-aanpak van problemen bij deelnemers met het voeren van een juiste thuisadministratie.

Via een inkijkje in de nieuwe landelijke Humanitas-website die sinds vorige week actueel is (www.humanitas.nl) kwam hij uiteindelijk uit bij de aanmeldportal.

Deze portal is financieel mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Limburg en heeft de volgende verbeteringen t.o.v. de oude situatie:

-  De hulpverlening van Humanitas is voor hulpvragers beter vindbaar geworden op internet;

-  De portal is zeer laagdrempelig en voldoet aan de eisen voor de certificering ‘drempelvrij’.

-  De portal betekent een eenduidige aanmeldprocedure voor alle inwoners en instellingen in de provincie Limburg zonder dat je eerste zelf moet uitzoeken bij welke afdeling je feitelijk zou moeten zijn

-  De portal geeft Humanitas beter en vollediger zicht op mogelijke ‘blinde vlekken’ in hun dienstenaanbod. 

Na deze introductie was het woord aan mevrouw Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde van de Provincie Limburg die na een korte toespraak de portal officieel in gebruik nam door  zichzelf als hulpvrager te registeren.

         

Na afloop van het symposium hebben vele gasten nog gebruik gemaakt om, onder het genot van een hapje en drankje, nog een uurtje na te praten.

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht