Personen met verward gedrag

Humanitas Maastricht-Heuvelland zet zich in om eenzaamheid te doorbreken en de sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen uit de stad Maastricht die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben. Dit wordt gedaan in de vorm van een maatjesproject.

Het contact tussen de deelnemer en vrijwilliger is het belangrijkste aandachtspunt. De vrijwilliger vormt een steun voor de deelnemer door vooral te luisteren en te bemoedigen. Met het mens tot mens contact (één op één bij de deelnemer thuis) probeert de vrijwilliger de kwaliteit van leven van de deelnemer te verbeteren. De ondersteuning is vanuit een gelijkwaardige basis. Ook kan de vrijwilliger een stukje praktische ondersteuning bieden. Verslaving is geen contra-indicatie voor deelname aan het project.

De vrijwilligers van het maatjesproject vergroten hun kennis en vaardigheden door deelname aan verschillende trainingen met thema’s als: verslaving, psychiatrie, communicatie vanuit kracht. Naast professionals komen ook ervaringssprekers aan het woord.

Terug naar het nieuwsoverzicht