Over onze afdeling

Humanitas Maastricht komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. 

Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas Maastricht in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Ons werkgebied

Onder afdeling Maastricht vallen meer plaatsen dan je misschien zou verwachten, het werkgebied is namelijk een stuk groter.

Samenwerking

Humanitas Maastricht, werkt al op vele terreinen samen met partner organisaties; vrijwilligers- of professionele organisaties.    

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen van de verschillende projecten zijn als PDF te downloaden.

Ons bestuur

Bestuursleden van Humanitas zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Ze geven leiding aan de afdeling en onderhouden contacten met andere organisaties en samenwerkingspartners. Ze nemen initiatieven, coachen en begeleiden bij de projecten van Humanitas Maastricht-Heuvelland.

Onze coördinatoren

De coördinatoren van Humanitas werven vrijwilligers, trainen en coachen deze vrijwilligers en koppelen ze aan deelnemers van hun projecten. Ze leggen contacten met samenwerkingsorganisaties en subsidieverstrekkers, zoals de gemeente en de provincie. Ze dragen er zorg voor dat de subsidie efficiënt en effectief besteed wordt. Ze geven feedback aan hun vrijwilligers, de deelnemers, samenwerkingspartners en aan het bestuur van Humanitas. Ze nemen initiatieven tot verbetering en vernieuwing van de projecten. 

Onze deelnemers

Zou je best een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Eens met iemand willen praten over een overleden dierbare? Of ondersteuning willen krijgen bij de opvoeding van je kind(eren) of met iemand je financiële administratie weer op orde willen krijgen? Dan ben je bij Humanitas aan het juiste adres.

Om te zien of Humanitas je kan helpen, kijk je op de pagina van Maastricht-Heuvelland. Je kan dan zien welke projecten er lopen. Klik hier voor informatie.

Onze vrijwilligers

Voor al die talrijke activiteiten zoeken we doorlopend vrijwilligers. Lijkt het je leuk om voor andere mensen een welkome steun in de rug te zijn in moeilijke situaties? Wil je iets doen voor een ander en wil je er zelf ook iets van leren? Dan ben je bij Humanitas aan het goede adres.