Maastricht-Heuvelland

Ons Bestuur

Bestuursleden van Humanitas zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Ze geven leiding aan de afdeling en onderhouden contacten met andere organisaties en samenwerkingspartners. Ze nemen initiatieven, coachen en begeleiden bij de projecten van Humanitas Maastricht-Heuvelland.

Functie

Naam

Mail

Voorzitter

Heleen van Binsbergen

heleen_binsbergen@hotmail.com

1ste Secretaris

Maaike Bierman

biermankruip@ziggo.nl

Financiƫn

Ad Jongepier

adriaan.jongepier@gmail.com

Dagelijks Bestuur

Heleen van Binsbergen

heleen_binsbergen@hotmail.com

 

Ad Jongepier

adriaan.jongepier@gmail.com

 

Paul Jansen

pau.jansen@wxs.nl

Portefeuillehouder Ex Gedetineerden & dak- en thuislozen

Fernanne van der Meer

fernannevandermeer@me.com

 

Tifanny Istamto

tifanny@gmail.com

Portefeuillehouder Taalmaatjes

Paul Jansen

pau.jansen@wxs.nl

Portefeuillehouder BOR

Mardoeka van Brussel

mardoeka@gmail.com

Portefeuillehouder Thuisadministratie

Frans Laarmans 

fmmlaarmans@home.nl

Bestuurs- en afdelingsondersteuner

Mevr. Mieke Bos
Tel: O6-13553636

m.bos@humanitas.nl

Stagebegeleider