Ons Bestuur

Bestuursleden van Humanitas zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Ze geven leiding aan de afdeling en onderhouden contacten met andere organisaties en samenwerkingspartners. Ze nemen initiatieven, coachen en begeleiden bij de projecten van Humanitas Maastricht-Heuvelland.

Functie

Naam

Mail

Voorzitter

Heleen van Binsbergen

heleen_binsbergen@hotmail.com

1ste Secretaris

Maaike Bierman

biermankruip@ziggo.nl

Financiƫn

Ton Van Leeuwaarden

tonlee@ziggo.nl

Dagelijks Bestuur

Heleen van Binsbergen

heleen_binsbergen@hotmail.com

 

Ton Van Leeuwaarden

tonlee@ziggo.nl

 

Maaike Bierman

biermankruip@ziggo.nl

Portefeuillehouder Taalmaatjes en Vriendschappelijk contact 

Paul Jansen

pbjansen45@gmail.com

Portefeuillehouder (Ex-) Gedetineerden, Dak- en Thuislozen, Maatjes Personen met verward gedrag, Scholing en stagebegeleiding

Fernanne van der Meer

fernannevandermeer@me.com

Portefeuillehouder BOR

Pieter Bary 

 

Portefeuillehouder Thuisadministratie

Frans Laarmans 

fmmlaarmans@home.nl

Bestuurs- en afdelingsondersteuner

Mevr. Mieke Bos
Tel: O6-13553636

m.bos@humanitas.nl