Maastricht-Heuvelland

Ons Bestuur

Bestuursleden van Humanitas zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Ze geven leiding aan de afdeling en onderhouden contacten met andere organisaties en samenwerkingspartners. Ze nemen initiatieven, coachen en begeleiden bij de projecten van Humanitas Maastricht-Heuvelland.

Voorzitter:

Heleen van Binsbergen
Mail: heleen_binsbergen@hotmail.com 

Secretaris:

Antoine Boulanger
Mail: a.g.j.m.boulanger@gmail.com

Financiën:

Ad Jongepier
Mail: adriaan.jongepier@gmail.com 

Dagelijks Bestuur:

Heleen van Binsbergen
Mail: heleen_binsbergen@hotmail.com 

Ad Jongepier
Mail: adriaan.jongepier@gmail.com 

Paul Jansen
Mail: pau.jansen@wxs.nl

Portefeuillehouder Ex Gedetineerden & dak- en thuislozen:

Alita Hidding
Mail: a1960lita@hotmail.com

Portefeuillehouder Samenspraak (Taalmaatjes):

Wil Brandts
mail: Taalmaatjes.Maastricht@humanitas.nl

Portefeuillehouder Stages:

Mara van Haasen
Mail: Maravanhaasen@gmail.com

Portefeuillehouder Thuisadministratie:

vacature

Portefeuillehouder Vrijwilligerszaken en kantoorbeheer:

vacature

Bestuurs- en afdelingsondersteuner:

Mevr. Mieke Bos
Tel: 06- 13553636
Mail: m.bos@humanitas.nl