Onze Coördinatoren

Project

Coördinator(en)

E-mail

Verlies en Rouw Marleen Castermans verliesenrouw.maastricht@humanitas.nl
Thuisadministratie Huub Schoenmaeckers ta.maastricht@humanitas.nl
  Joost Banens  
Vriendschappelijk    Contact Imke Schreurs-Notten vriendschappelijkcontact.maastricht@humanitas.nl
  Cor Panis  
  Tessa Erven  
BOR Magali Neumann bor.zuidlimburg@humanitas.nl
BOR Parkstad Sabine Krans  
Taalmaatjes Wil Brandts taalmaatjes.maastricht@humanitas.nl
  Willemijn Schroeten   
  Ivonne dos Santos Pereira   
  Peggy Marijn   
  Petra van Wageningen   
  Marianne Siep  
Scholing Kyra Muijtjens scholing.zuidlimburg@humanitas.nl
Verward Gedrag, Dak- en Thuislozen Joyce Lenoire dakthuislozen.maastricht@humanitas.nl
verwardgedrag.maastricht@humanitas.nl
Verward Gedrag  Jolanda Kikken verwardgedrag.maastricht@humanitas.nl
Jongerenmaatjes Bonnita Leisberger jongerenmaatjes.maastricht@humanitas.nl
Jongeren en Geld Lianne Janssen jongerenengeld.zuidlimburg@humanitas.nl