Onze samenwerkingsverbanden

Samenwerking

Humanitas Maastricht, werkt al op vele terreinen samen met partner organisaties; vrijwilligers- of professionele organisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Trajekt, de Gemeente Maastricht en de Academie Informele Zorg.

Daar waar andere organisaties zaken oppakken en voorzien in een behoefte, wil Humanitas dat vooral zo laten. Daar waar gaten in de dienstverlening vallen en Humanitas kan een bijdrage leveren om die gaten te dichten, dan doet zij dat graag.

Vindt u dat er iets in Maastricht ontbreekt en dat de vrijwilligersorganisatie Humanitas daar een bijdrage aan kan leveren, schroom dan niet met ons contact op te nemen.

Uitgangspunt is: elkaar aanvullen, een meerwaarde zijn voor elkaar.