Steun ons

Om de activiteiten draaiend te houden kunnen wij jouw steun gebruiken

Lokale projecten worden veelal uit gemeentelijke subsidies, soms ook provinciale en landelijke subsidies gefinancierd. Vaak worden ook lokale fondsen aangesproken.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn de maatjes voor de deelnemers aan een project en andersom. De vrijwilligers worden ondersteund worden door vrijwillige of beroepsmatige coordinatoren. De beroepskrachten zorgen o.a.voor deskundigheidsbevordering, intervisie, themabijeenkomsten voor vrijwilligers en deelnemers, een luisterend oor en doorverwijzing bij complexe (gezins)problematieken waarmee de vrijwilligers te maken krijgen in het werkveld.

Financiering is nodig zodat vrijwilligers de kosten die zij redelijkerwijs maken voor het project vergoed kunnen krijgen en dat zij op deskundige wijze kunnen worden ondersteund door beroepskrachten.

Op de landelijke website kun je zien hoe je ons kunt steunen.
Jouw lidmaatschapsbijdrage komt ten goede aan de afdeling.