Vacatures

 • Vrijwilliger Vriendschappelijk contact

  Ons project Vriendschappelijk Contact helpt bij het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk.

  Ieder heeft behoefte aan contact. Door omstandigheden verliezen mensen het contact met de omgeving. Ons project Vriendschappelijk Contact helpt bij het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk

 • Vrijwilliger Thuisadministratie

  Het project Thuisadministratie richt zich op mensen met financiële problemen.

  Het Humanitas project Thuisadministratie richt zich op het groeiend  aantal mensen dat niet of nauwelijks in staat is de eigen financiën op orde te houden.

 • Vrijwillig Wijkcoördinatoren Vriendschappelijk contact

  Vriendschappelijk Contact biedt deelnemers een luisterend oor, hulp en praktische ondersteuning Het Humanitas project Vriendschappelijk Contact biedt iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend oor, hulp en praktische ondersteuning bij het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk.

 • Vrijwillig coördinator Taalcafé

  Het Taalcafé, helpt inburgeraars  met  het leren van de Nederlandse taal.  Het Taalcafe is een interculturele ontmoetingsplaats waar anderstaligen in contact komen met Nederlandstaligen.   Voor dit project zijn we op zoek naar een coördinator.  

 • Vrijwillig coördinator Thuisadministratie

  Coördinator gezocht voor het het ondersteunen van mensen met hun administratie en financiën Coördinator ter ondersteuning voor vrijwilligers gezocht voor het het ondersteunen van mensen met hun administratie en financiën

 • Jongerenmaatjes gezocht!

  Voor jongeren die wat extra aandacht en hulp kunnen gebruiken. Gezelligheid en vertrouwen staan centraal. Het doel is om sociaal isolement en de problemen die daaruit voortvloeien te voorkomen.

 • Maatje voor mensen met verward gedrag

  Het Humanitas Maatjesprojectzet zich in om eenzaamheid te doorbreken en de sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen met verward gedrag.

 • Vrijwilliger BOR

  BOR (=begeleide omgangsregeling voor scheidingskinderen)

 • Vrijwilliger Steun bij Verlies en Rouw m/v

  Het project Steun bij Verlies en Rouw steunt mensen die in aanraking komen met verlies

 • Vrijwilliger Dak- en Thuislozen

  Het project Dak- en Thuislozenzet zich in om de sociale participatie van (ex) dak- en thuisloze bewoners