Vacatures

 • Bestuurslid Humanitas Maastricht-Heuvelland voor de portefeuille Personen met verward gedrag, Dak- & Thuislozen en Jongerenmaatjes

  Bestuurslid Maastricht-Heuvelland: mensen met verward gedrag, Dak- en Thuislozen en Jongerenmaatjes Dak- en Thuislozen zet in op de participatie van (ex-)dak- en thuislozen; Verward gedrag zet zich in tegen eenzaamheid; Jongerenmaatjes draagt bij aan voorkomen van dak- en thuisloosheid bij jongeren

 • Portefeuillehouder Financiën district Zuid

  Portefeuillehouder Financiën district Zuid Humanitas zoekt voor het bestuur van District Zuid (Noord-Brabant en Limburg) een enthousiast (onbezoldigd) bestuurslid portefeuillehouder financiën.

 • Vrijwillig coördinator Thuisadministratie

  Het Humanitas project Thuisadministratie richt zich op het groeiend  aantal mensen dat niet of nauwelijks in staat is de eigen financiën op orde te houden. Rekeningen worden niet meer betaald en mogelijkheden van b.v. tegemoetkomingen worden niet benut. Ondersteuning is nodig om erger te voorko...

 • Vrijwilliger Jongeren & Geld

  Vrijwilliger Jongeren & Geld Vind jij het leuk om jongeren te helpen bij het regelen van hun geldzaken? Wij zoeken vrijwilligers die jongeren willen ondersteunen bij het op orde brengen en houden van hun financiële administratie.

 • Vrijwilliger Vriendschappelijk contact

  Het Humanitas project Vriendschappelijk Contact doorbreekt eenzaamheid en biedt ondersteuning.

 • Vrijwilliger Thuisadministratie

  Het project Thuisadministratie richt zich op mensen met financiële problemen.

 • Vrijwillig Wijkcoördinatoren Vriendschappelijk contact

  Vriendschappelijk Contact biedt deelnemers een luisterend oor, hulp en praktische ondersteuning Het Humanitas project Vriendschappelijk Contact biedt iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend oor, hulp en praktische ondersteuning bij het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk.

 • Jongerenmaatjes gezocht!

  Voor jongeren die wat extra aandacht en hulp kunnen gebruiken. Gezelligheid en vertrouwen staan centraal. Het doel is om sociaal isolement en de problemen die daaruit voortvloeien te voorkomen.

 • Maatje voor mensen met verward gedrag

  Het Humanitas Maatjesprojectzet zich in om eenzaamheid te doorbreken en de sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen met verward gedrag.

 • Vrijwilliger BOR

  BOR (=begeleide omgangsregeling voor scheidingskinderen).