Vrijwilliger Dak- en Thuislozen

Het project Dak- en Thuislozenzet zich in om de sociale participatie van (ex) dak- en thuisloze bewoners van het Leger des Heils en pension Jekerzicht in Maastricht te bevorderen. Het maatjesproject biedt de mogelijkheid om eenzaamheid te doorbreken en sociale participatie te stimuleren en ondersteunen.

Vrijwilliger maatje Dak- en Thuislozen M/V

Als vrijwilliger ...

wacht je een meestal dankbare, soms moeilijke taak. Die dankbaarheid moet vooral gevonden worden in het gevoel deelnemers aan het project te helpen aan een verbetering van leefomstandigheden, doorbreken van sociaal isolement en het bevorderen van gedrag die het hen mogelijk maakt sociaal in de samenleving te participeren. Gezelschap en het ondernemen van alledaagse dingen staan centraal. Voorbeelden hiervan zijn een kop koffie drinken, een wandeling maken, een bezoek aan de stad of deelnemen aan (groeps)activiteiten. Ook kan het voorkomen dat deelnemers een stukje praktische ondersteuning zoeken zoals hulp bij boodschappen doen of samen naar de huisarts/ziekenhuis. Dit gebeurt in groepsverband of individueel (één op één).

Ben jij één van onze nieuwe vrijwilligers?

  • Je bent iemand die van mensen houdt.
  • Je bent positief ingesteld. Je kunt een goede sfeer creëren.
  • Je hebt inlevingsvermogen en respect voor de leefsituatie en de leefwijze van de deelnemers.
  • Je bent niet afwachtend maar neemt  juist initiatief en zet de eerste stap in het contact.
  • Je hebt  een stevige persoonlijkheid, weet wat je wilt en vooral niet wilt. De vrijwilliger kent duidelijke grenzen, maar houdt zich ook aan de grenzen die hem door de coördinator van het project worden aangereikt.
  • Je staat open voor mensen die ‘’anders’’ kunnen zijn.
  • Je hebt eens in de week een paar uurtjes tijd om als maatje om te gaan met een deelnemer.

Wat krijg je ervoor terug?

  • Humanitas biedt vrijwilligers van dit project diverse trainingen die van toepassing zijn op de doelgroep (bijv. over verslaving, dakloosheid en grenzen aangeven).
  • De werktijden zijn flexibel en worden in overleg met deelnemer en vrijwilliger afgesproken. Wel is het prettig als deze met enige regelmaat kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld elke week twee uurtjes op een vaste dag of elke twee weken vier uurtjes).
  • Ook kunnen zij rekenen op individuele werkbegeleiding, onkostenvergoeding en een ongevallen- en WA verzekering.

Ben je geïnteresseerd?

Laat dan wat van je horen. Stuur je reactie en cv naar onderstaand mailadres. Heb je eerst nog een vraag? Bel dan gerust met de coördinator:

Email: i.notten@humanitas.nl

Tel: 06-22853499

Terug naar overzicht