Taalmaatje

Wat is Samenspraak?

Samenspraak is een project gericht op taalverwerving (Nederlands) en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Tot de doelgroep van Samenspraak behoren inburgeraars die (bijna) een inburgeringstraject volgen. Vrijwilligers gaan bij de deelnemers thuis om taalles te geven. Door middel van ondersteuning op het gebied van spreken, lees –en schrijfvaardigheid. Dit is natuurlijk maatwerk en zeer afhankelijk van het niveau van de deelnemer. 

Ook ondersteunen Taalmaatjes de deelnemers bij zijn/haar activiteiten buitenshuis. Door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen of het voorbereiden van bezoeken aan instanties als school en de dokter. Zo wordt ook aansluiting gevonden bij het inburgeringsprogramma dat de deelnemer volgt.

Een taalmaatje:

-Staat open voor andere culturen

-Vindt het leuk om mensen wegwijs te maken in Nederland

-Kan mensen leren zich zelfstandig te ontwikkelen

-Is leergierig en betrokken bij onze veranderende samenleving

Herken je je in deze woorden? Dan ben jij het taalmaatje dat wij zoeken!

Een taalmaatje is een vrijwilliger die een inburgeraar helpt met het leren van de Nederlandse taal door vooral in de praktijk veel samen te oefenen. Je leert op een unieke manier andere culturen kennen en draagt bij aan een betere samenleving. Je helpt mensen zichzelf te redden in de Nederlandse samenleving.

Een taalmaatje zijn, is makkelijk, leuk en leerzaam.

Hoe gaat het in zijn werk?

In eerste instantie wordt er een afspraak gemaakt tussen jou en de projectcoördinator. Hier worden de verwachtingen met elkaar besproken. Daarna volg je een introductietraining (van 3uurtjes).

Tot slot vindt de koppeling plaats. Als je gekoppeld bent aan een deelnemer, spreken jullie in principe één keer in de week af voor een ontmoeting. Dit zal meestal bij de deelnemer thuis zijn, maar kan natuurlijk ook op neutraal terrein.

Samenspraak bied je:

-Een introductietraining en professionele ondersteuning door de projectcoördinator

-Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering (gratis trainingen en cursussen)

-Reis- en onkostenvergoeding

-Vrijwilligersbijeenkomsten, themabijeenkomsten en gezellige activiteiten

-Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Hoe word ik taalmaatje?

Je meldt je aan als taalmaatje bij

Samenspraak Maastricht - Heuvelland

Humanitas afdeling Maastricht

Coördinator: Wil Brandts

Baron van Hövellstraat 4

6221 VE  Maastricht

e-mail: taalmaatjes.maastricht@humanitas.nl

Tel: 043-3560448

Terug naar overzicht