Wat we doen

Bezoek Plus

Bezoek Plus Als u graag regelmatig contact met iemand wilt hebben, kunt u een beroep doen op een vrijwilliger van Bezoek Plus.

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg!  

Steun bij Verlies en Rouw

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met alles wat je vertelt.

Steun aan ouders en kinderen

Een vrijwilliger van Voorlezen Plus leest voor aan je kinderen: leuk én leerzaam. Kinderen vinden voorlezen heerlijk en Nederlands leren gaat zo spelenderwijs, ook voor jou zelf als je zelf de taal nog niet goed machtig bent. Zo kunnen je kinderen zichzelf nu en later beter redden.

Kindervakantieweken

De Humanitas Kindervakantieweken bieden ook jouw kind een heerlijk ontspannende kindervakantieweek. De vakanties zijn er voor kinderen die wegens financiële, sociale of medische redenen anders niet op vakantie kunnen gaan.