Meppel e.o.

Steun aan ouders

Elk gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat en er spanningen ontstaan. Hier zijn verschillende oorzaken voor.

Bijvoorbeeld overbelasting, ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig contacten, je alleen voelen. Soms lossen die problemen zich vanzelf op, maar soms kan het ook te veel worden. Je krijgt het gevoel overal alleen voor te staan. Het kan dan ook een opluchting zijn om met iemand te praten, iemand die tijd en aandacht voor je heeft, die luistert en je steunt, iemand die een spelletje met je ene kind doet, zodat jij eens even tijd hebt voor de ander(en).

De vrijwilliger is geen hulpverlener maar, biedt (emotionele) steun en benadrukt de positieve kanten van het gezin. De vraag van de ouder(s) is de basis voor de steun die de vrijwilliger biedt. Het gezin kan voor korte of langere tijd ondersteund worden. Alle vrijwilligers bij Home-Start/Steun aan Ouders hebben  ervaring met opvoeden en hebben een voorbereidende cursus gevolgd. Tevens worden zij ondersteund door een professionele kracht.