Thuisadministratie

Soms heb je moeite met het op orde houden van je (financiële) administratie. Hoe schrijf je bijvoorbeeld brie­ven naar instanties? Hoe geef je niet meer geld uit dan je ont­vangt? Wat doe je met lastige rekeningen?

Wanneer u het prettig zou vinden om steun te krijgen bij dergelijke zaken, kunt u een beroep doen op de activiteit "Thuis­administratie" van Humanitas.

Vrijwilligers

Humanitas heeft in de regio Meppel de werkgroep "Thuisadministratie". Deze bestaat uit vrijwilligers. Zij komen bij u thuis om samen met u de (financiële) administratie te doen. De vrijwilligers nemen niet uw taak over, maar proberen u te helpen. U blijft verantwoordelijk voor uw administratie en maakt  uw eigen keuzes. De vrijwilligers hebben ervaring met financieel/administratieve zaken en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Kosten

Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Download de folder