Meppel e.o.

Nieuwe lotgenotengroep Steun bij Rouw

Humanitas organiseert in het najaar 2016 weer een lotgenotengroep voor mensen die een dierbare hebben verloren.

Na een overlijden valt men in eerste instantie vaak terug op de eigen omgeving, maar soms is die omgeving heel klein of niet bij machte om te reageren. Het delen van ervaringen, herkennen en erkennen, kan lotgenoten helpen.

"Ik kwam in de lotgenotengroep van Humanitas terecht en dat was een fijne ervaring. Je komt met mensen in aanraking die in een soortgelijke situatie zitten. Dat zorgt voor begrip en opluchting", aldus één van de deelnemers.

De groep wordt ondersteund door ervaren vrijwilligers van Humanitas. De vrijwilligers zijn geen professionele hulpverleners, maar medemensen die willen luisteren en meeleven.

De startdatum, de tijden en de locatie zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Men kan kosteloos deelnemen.

Informatie, vragen en aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via Humanitas Rouwbegeleidingsgroep Meppel e.o./Zuid-Drenthe:

tel: 0522-257193
e-mail: verliesverwerking.hmzd@gmail.com

Zie ook https://www.humanitas.nl/afdeling/meppel-e.o/activiteiten/steun-bij-rouw/

Terug naar het nieuwsoverzicht