Start integrale ketenaanpak schuldhulpverlening in Meppel

Gemeente Meppel start begin 2017 met een integrale ketenaanpak schuldhulpverlening voor een periode van twee jaar. Voor deze aanpak gaat de gemeente werken met een ketenregisseur en een schuldcoach.

Wethouder Gert Stam: "Uit cijfers blijkt dat één op de vijf huishoudens in Meppel kampt met risicovolle of problematische schulden. Vaak gaat het om complexe en hardnekkige problematiek waarbij diverse instanties betrokken zijn voor mogelijke oplossingen. Met deze integrale ketenaanpak willen we komen tot een effectievere en kostenbesparende schuldhulpverlening die de eigen mogelijkheden van de cliënt centraal stelt en ondersteunt."

De integrale aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met de partijen Actium, Arme kant van Meppel, GKB, Humanitas, MEE, Schuldhulpmaatje, Welzijn MensenWerk en Woonconcept en wordt ook gezamenlijk uitgevoerd.

Doel

De nieuwe aanpak kenmerkt zich door integraliteit en zet in op zowel financiële als psychosociale problemen. Het doel is bestaande problematiek eerder signaleren en aanpakken, zodat de persoonlijke gevolgen voor de inwoner beperkter blijven. Wanneer een inwoner een schuldhulpverleningstraject ingaat, wordt aangesloten bij zijn eigen (on)mogelijkheden. Er wordt nadrukkelijk maatwerk geleverd en de inwoner wordt soepeler en effectiever door het intensieve traject van schuldhulpverlening geloodst, waardoor hij of zij beter en structureler uit de problemen geraakt.

In dit proces richt de ketenregisseur zich specifiek op de goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende partners. De schuldcoach is er voor de begeleiding van inwoners en gaat werken vanuit het kantoor van Welzijn MensenWerk. De werving voor deze schuldcoach wordt dit najaar opgestart, zodat hij of zij begin 2017 kan starten met de nieuwe aanpak.

Bron: meppel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht