Over Humanitas afdeling Meppel e.o.

Humanitas is een landelijke vereniging die mensen helpt die tijdelijk in de problemen zitten. Het werk van Humanitas wordt gedaan door vrijwilligers in ca. 200 lokale afdelingen.

Onze lokale afdeling 'Meppel en Omstreken' is actief in de gemeenten Meppel, Westerveld en een deel van De Wolden. Momenteel telt onze afdeling 50 vrijwilligers, die actief zijn voor 150 cliënten. Als lokale afdeling geven wij ondersteuning in de volgende aandachtsgebieden:

  1. Thuisadministratie: voor mensen die tijdelijk de greep op hun administratie kwijt zijn
  2. Rouwverwerking: voor mensen die een naaste hebben verloren en daar graag bij worden ondersteun
  3. Bezoek Plus: voor mensen die het moeilijk vinden om contacten te krijgen of te onderhouden met hun medemens
  4. Voorlezen: voor kinderen uit gezinnen die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen

Voor deze vier aandachtsgebieden zijn vrijwilligers actief in evenzovele werkgroepen. Zij worden daarbij ondersteund door werkgroepcoördinatoren. Deze zijn aanspreekpunt en vraagbaak voor de vrijwilligers. Enkele malen per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar en bespreken de zaken die zij lastig vinden. Tenslotte kunnen vrijwilligers gebruik maken van het trainingsaanbod van Humanitas. Er zijn cursussen en digitale leermiddelen, specifiek toegesneden op de aandachtsgebieden van de vrijwilligers. Zo hebben wij met elkaar een 'lerende organisatie' gecreëerd, waarin we steeds beter onze cliënten ondersteunen.

Alle vrijwilligers werken op basis van strikte vertrouwelijkheid. Specifiek voor Thuisadministratie is een een door het Ministerie van Justitie uitgegeven Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Themas Humanitas afdeling Meppel e.o.