Over Humanitas afdeling Meppel e.o.

Humanitas is een landelijke vereniging die werkt aan een samenleving waarin ieder mens volwaardig kan deelnemen.

Humanitas werkt met 6 thema's:

  • Opgroeien
  • Thuisadministratie
  • Detentie
  • Eenzaamheid
  • Verlies
  • Opvoeden

Bij afdeling Meppel e.o. zijn er 9 projecten die vallen onder 5 van de 6 thema's. Deze 9 projecten worden uitgevoerd door 65 vrijwilligers voor ongeveer 165 deelnemers.

Themas Humanitas afdeling Meppel e.o.

In haar werk gaat Humanitas uit van:

  • Respect voor ieders levensstijl
  • Gelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander
  • Recht op zelfontplooiing

Humanitas wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen elkaar helpen om onze samenleving leefbaar te maken en te houden.

Secretariaat

Jan Weener

meppel@humanitas.nl