Vacature algemeen bestuurslid

Humanitas afd. Meppel e.o. zoekt een algemeen bestuurslid.

Gevraagd vrijwillig bestuurslid voor algemene taken binnen het afdelingsbestuur Meppel e.o.
- 4 à 5 x per jaar bestuursvergadering
- helpen onderhouden van contacten met de werkgroepen
- helpen bijwonen bijeenkomsten op districts- en landelijk niveau.

Omschrijving van de organisatie
Humanitas is een landelijke vereniging die werkt aan een samenleving waaraan ieder mens volwaardig kan deelnemen.
De afdeling Meppel e.o. (gemeenten Meppel, Westerveld en westelijk deel van De Wolden) organiseert activiteiten, die door vrijwilligers worden gecoördineerd en uitgevoerd: Thuisadministratie, Huisbezoek Plus, Steun aan Ouders en Kinderen, Steun bij Verlies en Rouw, Maatjeswerk GGZ, Kindervakantieweken en meer.


Taakomschrijving
Het afdelingsbestuur zorgt ervoor dat de werkgroepen hun werk kunnen doen.
Zij wordt ondersteund door het district (district Noord). De bestuursleden onderhouden het contact met de werkgroepen en met het district. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de organisatorische en financiële kant. De afdeling Meppel e.o. is al goed georganiseerd, echter het bestuur is aan de kleine kant. Extra bestuursleden kunnen de taken makkelijker verdelen. Per jaar wordt 4 à 5 x vergaderd en zijn er op districtsniveau enkele activiteiten die onderling worden verdeeld.

Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met onze voorzitter, Pietje Groen: 0522-261828; E. p.groen22@kpnplanet.nl.

Terug naar overzicht