Meppel e.o.

Gezocht: vrijwillig coördinator(en) Steun aan Ouders, Humanitas, Meppel e.o.

Voor onze activiteit Steun aan Ouders/Home Start van de afdeling Meppel e.o. zoeken wij een nieuwe coördinator. De functie kan eventueel ook door twee personen worden gedeeld.

Steun aan Ouders/Homestart.

De werkgroep Steun aan Ouders/Homestart biedt hulp bij het opvoeden aan gezinnen met kinderen, jonger dan 12 jaar. De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar biedt (emotionele) steun en benadrukt de positieve kanten van het gezin. De vraag van de ouder(s) is de basis voor de steun die de vrijwilliger biedt. Het gezin kan voor korte of langere tijd ondersteund worden. Alle vrijwilligers bij Home-Start/Steun aan Ouders hebben ervaring met opvoeden en hebben een voorbereidende cursus gevolgd.

Als coördinator ‘organiseer’ je de activiteit: je bent het aanspreekpunt voor aanvragers, deelnemers en vrijwilligers, je maakt de matches, ondersteunt (samen met de consulent van het district) de vrijwilligers en onderhoudt de contacten met verwijzers. Je wordt ondersteund door het afdelingsbestuur en de consulent.

De vacature is het gevolg van het moeten stoppen van de vorige coördinatoren in verband met drukkere werkzaamheden elders en gezondheidsklachten.

Voor informatie kun je je wenden tot:

  • Pietje Groen, voorzitter afdeling Meppel e.o. T: 0522-261828.

  • Lia Opdam, bestuurslid/coördinatie werkgroepen. T. 06-46350045.

  • Zie ook onze website voor o.m. een functiebeschrijving. (www.humanitas.nl/afdeling/Meppel-e.o.)

Ook kan je dit per e-mail doen naar: meppel@humanitas.nl.

Terug naar overzicht