Vacatures Werkgroepen

Hier vermelden we de vacatures die in de verschillende werkgroepen kunnen ontstaan. Als je geïnteresseerd bent en contact opneemt en er is op dat moment toevallig geen acute nood aan vrijwilligers, dan spreken we met je af of we je op een soort wachtlijst mogen zetten. Maar onze werkgroepen zijn dermate actief dat er vrij snel weer een nieuwe vraag naar vrijwilligers ontstaat.

Thuisadministratie
Vrijwilligers bieden steun aan mensen bij het verwerken en ordenen van hun privé-administratie in Meppel, Westerveld en het westelijke deel van De Wolden. Als vrijwilliger van Humanitas krijg je ondersteuning via een werkgroep en bijscholing.
Als vrijwilliger ben je goed in administratieve zaken, kun je goed luisteren, je inleven en heb je tijd beschikbaar. We proberen te voorkomen dat mensen in de problemen komen, maar wanneer dit toch het geval blijkt te zijn, helpen we hen om hun problemen zo goed mogelijk - eventueel met hulp van professionele instanties - op te lossen en hun administratie weer op de rit te krijgen.

Meer informatie en contact

Verlies en Rouw
Vrijwilligers bieden steun aan mensen bij het verwerken van het verlies van een dierbare, werk en gezondheid in een individueel contact in Zuid Drenthe/Meppel. Als vrijwilliger van Humanitas krijg je ondersteuning via een werkgroep en bijscholing.
Als vrijwilliger kun je goed luisteren, je inleven en heb je tijd beschikbaar.

Meer informatie en contact

Bezoek Plus
Vrijwilligers voor mensen in Meppel, Westerveld en het westelijke deel van De Wolden, die graag een (goed) gesprek willen. Ook een wandeling, incidenteel boodschapje, spelletje doen of sorteren van de post hoort tot de mogelijkheden. Als vrijwilliger van Humanitas krijg je ondersteuning via een werkgroep en bijscholing.
Als vrijwilliger kun je goed luisteren, je inleven en heb je eens in de 2 à 3 weken tijd beschikbaar.

Meer informatie en contact

Steun aan Ouders en Kinderen
Vrijwilligers voor mensen in Meppel, Westerveld en het westelijke deel van De Wolden, die graag wat ondersteuning willen voor hun kinderen. Het kan bijv. gaan om voorlezen of geholpen te worden bij rekenen of ander huiswerk. Je hebt affiniteit met taal en met kinderen, maar je hebt ook oog en oor voor de opvoeders. Je beseft dat je het werk van scholen en andere professionele hulpverleners niet kunt overnemen, maar wel op een leuke, speelse wijze kunt aanvullen.

Meer informatie en contact

Maatjeswerk GGZ
Vrijwilligers voor mensen in Meppel, Westerveld en het westelijke deel van De Wolden, die met hen samen hun sociale contacten (weer) willen opbouwen. Het kan gaan om mensen die in de laatste fase van hun traject binnen de GGZ zitten en nog wat steun kunnen gebruiken op een vriendschappelijke, dus gelijkwaardige wijze. Maar men moet zich wel verbinden aan het bereiken van het doel: zelfstandig het eigen sociale netwerk onderhouden. Hoe dat bereikt wordt bepalen jullie samen. De insteek kan heel divers zijn en altijd wordt gezocht naar een passende match (bijv. modelbouw, boeken, fotografie, terrasje, sport, enz.). Je bent eens in de 2 à 3 weken beschikbaar gedurende 1 à 2 jaar, kunt goed luisteren en bent betrokken en enthousiast. Alleen in het weekend beschikbaar zijn is geen bezwaar!

Meer informatie en contact

Terug naar overzicht