Midden-Brabant

Gedetineerdenbezoek

Vrijwilligers bezoeken op regelmatige basis cliënten, die het contact met hun familie of vrienden verloren hebben en behoefte hebben aan een luisterend oor.

De PI Tilburg is een dependance van de Belgische strafinrichting Wortel. Door een gebrek aan cellen in België huurt de Belgische overheid sinds 2010 het Tilburgse complex. De regelgeving op de PI is Belgisch, maar het complex wordt bemand door Nederlands personeel. Ongeveer 550 gedetineerden van verschillende nationaliteiten zijn ondergebracht in één, twee of zes-persoonscellen. Deze mensen zijn in België berecht.

De cliënten van Humanitas zijn afkomstig uit Noord-Afrika, Oost-Europa en Vlaanderen. De afstand van de PI naar België of verder is één van de belangrijke redenen waarom gedetineerden in Tilburg weinig familiebezoek ontvangen. De gesprekken met vrijwilligers vinden plaats in het Nederlands, Frans, Arabisch en/of andere talen. Kennis van een van deze talen is een groot pré!

Humanitas is in de meeste gevallen niet op de hoogte van de gepleegde delicten van cliënten, wel van de strafmaat. Op de PI Tilburg zitten gedetineerden met een strafmaat variërend van 1 jaar tot levenslang.

Gedetineerden kunnen zich aanmelden voor vrijwilligersbezoek d.m.v. een contactkaart of via een geestelijk verzorgende. De coördinator houdt een intakegesprek met de cliënt en vervolgens een koppelingsgesprek met cliënt en vrijwilliger. Verloopt dat naar wens, dan kunnen de bezoeken starten. De gedetineerde is verantwoordelijk voor het aanvragen van bezoekmomenten bij zijn chef.

Het vrijwilligersbezoek is een één op één gesprek (onder toezicht), in de bezoekerszaal van de PI. Het gesprek is vertrouwelijk, vindt 1 x per week of 1 x in de twee weken plaats en duurt 1 tot 1,5 uur.