Onze vrijwilligers

Je kunt nog zo’n mooie voornemens hebben: zonder de inzet van je vrijwilligers ben je nergens. Humanitas is behalve van de inzet van een bescheiden staf van beroepskrachten volledig afhankelijk van de inzet van zijn vrijwilligers. In 2015 waren er dat zo’n 22.000.

Vrijwilliger zijn bij Humanitas is dankbaar werk. Dankzij concreet samenwerken met een deelnemer, zie je snel resultaat van je werk. Doordat de hulp die een vrijwilliger van Humanitas verleent, vaak bestaat uit een één-op-éen contact, is het contact intensief. Dat vraagt om een goede voorbereiding.
Bij Humanitas gaat geen vrijwilliger aan de slag zonder grondige voorbereiding. Als je je aan het werk van Humanitas verbindt, verwachten we niet alleen dat je de Humanitas-waarden onderschrijft, maar ook dat je deelneemt aan de training die bij de activiteit horen. Die trainingen variëren qua activiteit: hoe intenser je contact met een deelnemer, hoe intensiever de training die je op dat contact voorbereidt. In tijd gerekend: een training omvat al gauw twee dagdelen – meestal overigens in de avond – en kan uitgroeien tot vier of meer dagdelen.
Vrijwilligers staan er niet alleen voor. Coördinatoren organiseren het werk van de vrijwilligers, begeleiden en bewaken de voortgang en ondersteunen het proces.
Ook worden er regelmatige intervisiebijeenkomsten georganiseerd, zodat onze vrijwilligers ook de mogelijkheid hebben elkaar te inspireren en van elkaar te leren.
De trainingen en de inhoud daarvan worden door het landelijk bureau van Humanitas opgezet en beheerd via de Humanitas-Academie. De trainers zijn overigens vaak plaatselijke vrijwilligers!

Interesse?
Neem contact op via midden-brabant@humanitas.nl