Over Ons

Momenteel telt de afdeling Midden-Brabant ruim 300 vrijwilligers. Die vrijwilligers bereiken met hun activiteiten bijna 1300 deelnemers per jaar.

Onze mensen laten zich bij hun werk leiden door de waarden van Humanitas:

 • Gelijkwaardigheid: deelnemer en vrijwilliger werken samen op basis van gelijkwaardigheid;
 • Verantwoordelijkheid: neem je voor jezelf en voor de ander;
 • Zelfbeschikking: je behoudt de regie over je eigen leven;
 • Vraaggericht: kijken wat er leeft in de samenleving en daar je activiteiten op aanpassen.

Humanitas organiseert zijn activiteiten binnen zes thema’s. Tussen haakjes staan de activiteiten die de afdeling Midden-Brabant binnen een thema heeft opgepakt.

 • Eenzaamheid (Midden-Brabant: "Ontmoetingen")
 • Verlies
 • Opvoeden
 • Opgroeien
 • Detentie
 • Thuisadministratie (Midden-Brabant: Thuisadministratie)

Humanitas heeft zijn werkgebied verdeeld in een aantal districten. De afdeling Midden-Brabant valt onder District-Zuid dat kantoor houdt in Eindhoven.

De afdeling Midden-Brabant is ruim tien jaar geleden gestart in Tilburg vanuit de gedachte dat mensen er zijn om elkaar te helpen. We kunnen het niet alleen en soms werken omstandigheden zo tegen dat een steuntje in de rug meer dan gewenst is. Dat hoeft en kan niet altijd door een hulpverlener uit het professionele circuit gedaan worden; die hulp kan in veel gevallen ook door ons, medemensen geboden worden.

Inmiddels is de afdeling Midden-Brabant actief in Tilburg, Dongen, Gilze & Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.


Het bestuur van de afdeling Midden-Brabant bestaat uit:

 • voorzitter
 • penningmeester/portefeuillehouder financiën
 • portefeuillehouder Thuisadministratie
 • portefeuillehouder PR en Eenzaamheid
 • portefeuillehouder Jongerenmaatjes

Naast de bestuursleden is ook een coördinator actief:

 • Harrie Schuuring, Thuisadministratie