Midden-Brabant

Partners

Wil je iets bereiken, dan moet je samenwerken. Humanitas doet dat ook en prijst zich gelukkig in de loop van de 70 jaren van zijn bestaan een goede partner te zijn geweest voor overheden en andere partijen.

Humanitas geeft al 70 jaar inhoud aan wat onze koning in zijn eerste troonrede zei: leven in een participatiemaatschappij.

In Midden-Brabant werkt Humanitas nauw samen met ContourdeTwern. Samen verzorgen zij Thuisadministratie voor bijna 850 deelnemers (bron: Jaarverslag 2014). Dankzij ondersteuning vanuit de Rabobank is Thuisadministratie in staat zijn vrijwilligersbestand uit te breiden.

Mede dankzij ruimhartige ondersteuning vanuit de gemeente Gilze & Rijen en vanuit verschillende landelijke fondsen (Kinderpostzegels, Stichting Janivo, Stichting Zonnige Jeugd) is de afdeling Midden-Brabant in staat MentorMaatjes te organiseren.

De Zomerkampen worden mede mogelijk gemaakt door Stichting Vluchtelingen.

Gedetineerdenbezoek kan georganiseerd worden dankzij subsidiering vanuit het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.