Scholen

Alle scholen in Brabant kunnen vanaf groep 6 in het basisonderwijs en hoger een aanvraag indienen bij Humanitas Mentormaatjes. 

Bij mentoring in het onderwijs gaat het om de begeleiding van een leerling door een ervaren vrijwilliger van buiten de school, een MentorMaatje. Geen onderwijsprofessional, maar juist een jonge student of werkende (van ongeveer 18 tot 35 jaar).

School-based

Humanitas MentorMaatjes is een school-based project. De begeleiding vindt dus op school plaats. Centraal staat het leerplezier en het ontdekken wat de leerling leuk vindt en waar hij of zij  goed in is. De begeleiding gebeurt volgens een concrete opdracht (ondersteuningsvraag) van de school en met instemming van de leerling en de ouders. In wekelijkse individuele gesprekken ondersteunt het MentorMaatje de leerling een schooljaar lang bij het functioneren op school.

Sociaal-emotionele begeleiding

Het belangrijkste aspect van mentoring is de sociaal-emotionele begeleiding. Dat betekent niet dat het maatje een hulpverlener is bij zware emotionele problemen. Wèl sluit het maatje aan bij de belevingswereld en het niveau van de leerling. Jongeren nemen nou eenmaal eerder iets aan van mensen aan wie ze een voorbeeld kunnen en willen nemen. Bijvoorbeeld, omdat ze niet veel ouder zijn, of omdat ze dezelfde achtergrond hebben.

Investering

De investering is €250,- per leerling voor een heel schooljaar. Dankzij bijdragen van fondsen kunnen we ook trajecten aanbieden aan scholen die deze kosten niet (volledig) kunnen betalen.

Mentormaatje (vrijwilliger)

Hoewel het MentorMaatje geen hulpverlener is, vindt Humanitas het wel belangrijk dat hij/zij geschoold aan de slag gaat. Na een kennismakingsgesprek volgen de maatjes 'Mentoring in het onderwijs'. Zij kunnen ook een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen en ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst van Humanitas. Pas daarna worden zij aan een leerling gekoppeld.

Elk mentormaatje krijgt één-op-één-begeleiding door een vrijwillige coördinator van Humanitas MentorMaatjes. Hij/zij neemt ook deel aan de thema- en intervisiebijeenkomsten die door Humanitas MentorMaatjes worden aangeboden.

Aanmelden
Wil je een leerling aanmelden voor MentorMaatjes?

Vul hier een aanmeldingsformulier in voor Tilburg of Gilze-Rijen