Midden-Brabant

Bestuurslid fondsenwerving

Humanitas Midden-Brabant is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. Dat bieden wij in Midden-Brabant met ons mentormaatjes-project, de thuisadministratie, gedetineerdenbezoek en zomerkampen.

Zie voor informatie over Humanitas www.humanitas.nl


Het bestuur van Humanitas Midden-Brabant  is een collegiaal bestuur dat nu bestaat uit 5 vrijwilligers die, in samenspraak met de projectcoördinatoren en ondersteund door de staf van Humanitas district Zuid, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zijn we nadrukkelijk op zoek naar een iemand die ervaring heeft met fondsenwerving of zich hierin wil verdiepen

Het profiel van het bestuurslid

 • Heeft een dienstverlenende instelling, organisatievermogen en bestuurlijke ervaring
 • Werkt graag in teamverband
 • Maakt gemakkelijk contact en kan mondeling en schriftelijk goed communiceren
 • Heeft kennis van en is betrokken bij de hulpvragen en heeft (bij voorkeur) een netwerk op het gebied van zorg- en hulpverlening en/of maatschappelijke dienstverlening
 • Heeft affiniteit met de manier van werken van Humanitas
 • Is (met enige regelmaat) ook overdag beschikbaar

 

De taken van het bestuurslid

 • Is in de rol van portefeuillehouder verantwoordelijk voor het goed functioneren van een of meerdere projecten
 • Ondersteunt de coördinator(en) met het opstellen van plannen en het leiden van de activiteit
 • Beheert het budget van project(en)
 • Is op de hoogte van de beleidsplannen van de gemeente en andere betrokken instanties
 • Stelt het bestuur op de hoogte van relevante ontwikkelingen
 • Ontwikkelt initiatieven voor nieuwe activiteiten die passen in het beleidsplan van de afdeling
 • Onderhoudt contact met andere relevant hulpaanbieders in de regio

Geïnteresseerd?
Stuur een reactie, voorzien van een kort cv, gericht aan de heer Willem Bartelings (voorzitter):

 • Per e-mail naar midden-brabant@humanitas.nl
 • Per post naar Humanitas Midden-Brabant, p/a De Verdieping, St. Annastraat  20,  5025 KB Tilburg

 

Vragen?

Kunnen ook gesteld worden via het genoemde mailaccount.  Het bestuurslid of de projectleider die het antwoord kan geven zal dan contact met u opnemen.

Terug naar overzicht