Projectleider Thuisadministratie

Context

Humanitas Midden-Brabant is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. Dat bieden wij in Midden-Brabant met ons mentormaatjes-project, de thuisadministratie en ontmoetingen rond eenzaamheid.

Zie voor informatie over Humanitas https://www.humanitas.nl/ en voor informatie over onze projecten https://www.humanitas.nl/afdeling/midden-brabant/  

Het bestuur van Humanitas Midden-Brabant is een collegiaal bestuur dat nu bestaat uit 5 vrijwilligers die, in samenspraak met de projectcoördinatoren en ondersteund door de staf van Humanitas district Zuid, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zijn we nadrukkelijk op zoek iemand die affiniteit heeft met de bestuurlijke uitdagingen van het leiden van het project "thuisadministratie” : in Tilburg een van de belangrijkste pijlers en er is een groeiende behoefte aan dit soort projecten in de andere gemeenten. Met een zeer kundige projectleider gaat het nu om iemand die overstijgend/bestuurlijk dit project wil leiden.

Het profiel van het bestuurslid

 • Heeft een dienstverlenende instelling, organisatievermogen en eventueel bestuurlijke ervaring.
 • Werkt graag in teamverband.
 • Maakt gemakkelijk contact en kan mondeling en schriftelijk goed communiceren.
 • Heeft kennis van en is betrokken bij de hulpvragen en heeft (bij voorkeur) een netwerk op het gebied van zorg- en hulpverlening en/of maatschappelijke dienstverlening.
 • Heeft affiniteit met de manier van werken van Humanitas.
 • Is (met enige regelmaat) ook overdag beschikbaar

De taken van het bestuurslid

 • Is in de rol van portefeuillehouder verantwoordelijk voor het goed functioneren van een of meerdere projecten.
 • Ondersteunt de coördinator(en) met het opstellen van plannen en het leiden van de activiteit.
 • Beheert het budget van project(en).
 • Is op de hoogte van de beleidsplannen van de gemeente en andere betrokken instanties.
 • Stelt het bestuur op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
 • Ontwikkelt initiatieven voor nieuwe activiteiten die passen in het beleidsplan van de afdeling.
 • Onderhoudt contact met andere relevant hulpaanbieders in de regio.

Geïnteresseerd?

Dan zien we graag uw reactie tegemoet. Stuur deze dan, voorzien van een kort cv, naar Henriette van Aken (voorzitter):

 • Per e-mail naar midden-brabant@humanitas.nl
 • Per post naar Humanitas Midden-Brabant, p/a De Verdieping, St. Annastraat 20, 5025 KB Tilburg

Vragen?

Kunnen ook gesteld worden via het genoemde mailaccount. Het bestuurslid of de projectleider die het antwoord kan geven zal dan contact met u opnemen.

Terug naar overzicht