Midden-Drenthe

Rijnmond project

Humanitas Rotterdam nam jaren geleden het initiatief kinderen uit de stad de mogelijkheid in Drenthe even wat frisse lucht te happen.

Rijnmond project

Het is zo fijn een kind te zijn, maar kan dat wel als je voor je oma moet zorgen, als je nergens houvast in je leven hebt, je steeds maar weer zorgen moet maken over het thuisfront?

Actie Frisse Lucht

‘Boris heeft hier de kans weer even kind te zijn. Niet zorgen voor zijn oma, maar gewoon spelen in de tuin of op de fiets naar het dorp. Het is zo fijn om een kind te zien opbloeien. Volgend jaar doen we zeker weer mee!'

Kinderen een zorgeloze vakantieweek aanbieden

Op vakantie gaan is voor velen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen die zelden of nooit op vakantie gaan. Het project Actie Frisse Lucht zet zich in voor deze kinderen. Om een weekje zorgeloze vakantie mogelijk te maken bij gastgezinnen in Drenthe. De Actie Frisse Lucht vindt ieder jaar plaats in de meivakantie.

Van welk kind wordt u gastouder?

Van een kind dat om sociaal-economische redenen gewoon niet de mogelijkheid heeft om op vakantie te gaan. Of van een kind dat in een tehuis verblijft. In de leeftijd van 6 – 12 jaar. Deze kinderen zijn tijdens de vakantieweek even weg uit hun eigen omgeving en maken kennis met heel andere leefgewoonten. De bereidheid van gastouders om deze kinderen een week liefdevol in hun gezin op te nemen, vormt de basis voor het succes van Actie Frisse Lucht.

Wat doet Humanitas?

Humanitas Rotterdam nam jaren geleden het initiatief kinderen uit de stad de mogelijkheid te bieden in Drenthe even wat Frisse Lucht te happen. Deze Actie is een groot succes en vindt plaats in alle regio's in Drenthe. In 2010 hebben 154 kinderen meegedaan en een week gelogeerd bij een gastouder in Drenthe.

Wat gebeurt er na de aanmelding als gastgezin?

Gastouders die zich aanmelden worden door onze vrijwilligers bezocht. Om nader kennis te maken.