Voorlezen

Voorlezen is leuk en gezellig

Soms het voor ouders lastig om hun kinderen voor te lezen. Voorlezen is voor kinderen echter wel belangrijk! Voorlezen stimuleert het gebruik van taal en fantasie. Voorlezen helpt kinderen leren luisteren en zich te concentreren.

Afhankelijk van het onderwerp van het boek kan het kind ook veel leren van de wereld om zich heen en misschien steun bieden bij een onderwerp waar een kind mee bezig is.

Humanitas heeft in onze gemeente meerdere vrijwilligers die graag willen voorlezen in een gezin.

Hoe werkt het?
- Bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar
- Ouders melden zich zelf aan via mail of telefoon
- De coördinator neemt contact met hen op
- De vrijwilliger komt 20x voorlezen
- De vrijwilligers zorgt voor een boek en contact met de bibliotheek
- Een van de ouders is aanwezig
- er zijn voor het gezin geen kosten aan verbonden