Wat we doen

Steun bij rouw

Steun bij rouw voorziet in een grote behoefte. Wanneer iemand in de nabije omgeving overlijdt is dat vaak een verschrikkelijke klap. Vrijwilligers van Steun bij Rouw geven je dan aandacht en begrip.

Taalcafé

Het Taalcafe om nog beter Nederlands te leren. Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen uit Vietnam, Roemenië en andere landen de Nederlandse taal beter te spreken.

Paperaszó

Humanitas Thuisadministratie helpt u alleen na telefonische afspraak.  Heeft u vragen over belastingaangifte of kwijtschelding dan kunt u van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16:30 uur bellen met   0598-383048     

Maatschappelijke begeleiding Nieuwkomers

Ook bij ons: Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers.

Vrijwilligers helpen vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers op weg om volwaardig en zelfstandig deel te kunnen nemen in de Nederlandse samenleving.

Humanitas Maatjes activiteit

Humanitas Maatjes helpt eenzaamheid voorkomen Soms hebben mensen alleen maar behoefte aan een goed gesprek, dat kan ook. De nadruk ligt op leuke dingen doen, het plezier staat voorop.

Hulpcentrale

Vrijwilligers van Humanitas bieden in het project Hulpcentrale eenvoudige hulp aan mensen De vrijwilligers van de hulpcentrale komen eens per maand bijeen. Ze praten dan over wat ze doen en welke problemen ze daarbij zijn tegengekomen.

Steun aan ouders

Zou je opvoedingsondersteuning fijn vinden? Steun Aan Ouders helpt jou je gezin sterker te maken. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor en overlegt samen met jou waar behoefte aan is, geeft je praktische tips over opvoeden en helpt je op weg. Voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar.

Taalondersteuning

Taalondersteuning helpt inburgeraars bij het doorlopen van de inburgeringscursus. Mensen die op dit moment bezig zijn met inburgeren en trachten de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

vriendschapskring

De Vriendschapskring wordt begeleid door ongeveer 10 vrijwilligers van Humanitas. De vriendschapskring is een groep van ongeveer 40 mensen met een verstandelijke handicap. Deze groep wordt begeleid door ongeveer 10 vrijwilligers van Humanitas. 

Humanitas voorlezen

Wij zijn weer open maar niet voor alle activiteiten.  U heeft alleen toegang tot ons kantoor na telefonische afspraak. U wordt verzocht om alleen en zonder kinderen te komen.

vakantie voor kinderen. Wat een pret !!

De Humanitas Kindervakantieweken bieden ook jouw kind een heerlijk ontspannende kindervakantieweek. Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend  om op vakantie te gaan. Humanitas organiseert daarom ieder jaar de Kindervakantieweken, juist voor die kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Fietsproject

Het Fietsproject geeft mensen eigen vervoer dit maakt hen mobiel en zelfstandiger. Het leren fietsen draagt dan ook bij aan de inburgering van nieuwkomers in Hoogezand, Sappemeer en Slochteren.

Kanskaarten actie

Humanitas zoekt vrijwilligers voor het kanskaarten project . Het aantal mensen, dat gebruik maakt van inkomensondersteunende maatregelen ,neemt nog steeds toe.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg VTT Hoogezand

Humanitas Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. De zorg voor een stervende is een zware taak   De zorg voor een stervende is een zware taak, zeker wanneer die op de schouders van weinig mensen rust. Daarom nemen de vrijwilligers een aantal dagdelen van de mantelzorger over.