Wat we doen

Steun bij rouw

Steun bij rouw biedt steun aan mensen, die een dierbare verloren hebben! Wanneer iemand uit de naaste omgeving overlijdt is dat vaak  moeilijk te verwerken. Vrijwilligers van de activiteit Steun bij Rouw geven de rouwende aandacht en begrip.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg VTT Hoogezand

Humanitas Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.    Bij vrijwillige palliatieve terminale zorg nemen vrijwilligers (tijdelijk) de mantelzorg van de naasten over. Dit kan plaatsvinden in het hospice Gasthuis te Hoogezand of bij mensen thuis.