Taalondersteuning

De Nederlandse taal leren met behulp van een taalmaatje!

Nieuwkomers, die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Daarbij moeten zij voldoen aan de eis voldoende Nederlands te spreken en te schrijven. Daarvoor gaan ze een aantal uren per week naar een onderwijsinstelling. Om de leerstof te oefenen helpen vrijwilligers van Humanitas Midden-Groningen. Ongeveer 1 a 2 uur per week zit de vrijwilliger met de cursist of nieuwkomer aan tafel om de oefenstof door te nemen. 

Door het persoonlijke contact en de extra ondersteuning van de vrijwilligers, wordt de kans groter dat inburgeraars slagen voor het inburgeringsexamen.