Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg VTT Hoogezand

Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg geeft mensen, die terminaal zijn, zorg en aandacht en helpt de mantelzorgers te ontlasten.

Als het moment is gekomen dat een ernstig zieke niet meer alleen thuis kan zijn, springen mantelzorgers vaak bij. Maar voor hen kan die zorg emotioneel en fysiek belastend zijn. Om zowel de zieke als de mantelzorger te helpen, biedt de vrijwilliger in de Terminale Zorg aanvullende hulp in de vorm van persoonlijke aandacht en ondersteuning.

De zorg voor een stervende is een zware taak, zeker wanneer die op de schouders van weinig mensen rust. Daarom nemen de vrijwilligers een aantal dagdelen van de mantelzorger over. Die kan dan ontspannen, bijslapen, of naar de kapper gaan en nieuwe energie opdoen om de geliefde te verzorgen. De vrijwilligers nemen niet het werk van de professionele hulp over. Zij geven tijd en aandacht en zorgen er voor dat iemand thuis afscheid kan nemen van het leven in omstandigheden dit zo natuurlijk en vertrouwd mogelijk zijn. Wanneer het thuis echt niet meer gaat met mantelzorgers en vrijwilligers is er de mogelijkheid voor opname in het Gasthuis Hoogezand-Sappemeer http://www.gasthuishoogezandsappemeer.nl