Midden-Groningen

Spreekuur in Siddeburen

. Het is de bedoeling dat in het spreekuur hulp direct geboden wordt voor kleine problemen.

De afdeling Midden-Groningen van Humanitas start met een spreekuur in het kantoor van de Rabobank in Siddeburen

 Om ook de inwoners van Siddeburen en omstreken beter te kunnen bedienen heeft het bestuur van Humanitas besloten om wekelijks in Siddeburen een spreekuur te houden. Dankzij het aanbod van  Rabobank Stad en Midden Groningen kan dit in het kantoor van Rabobank aan de Hoofdweg 148 in Siddeburen. Voorlopig is op iedere woensdagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur iemand van de activiteit Paperaszo aanwezig om mensen te helpen bij het invullen van formulieren en ondersteuning te bieden bij het oplossen van financiële problemen. Het is de bedoeling dat in het spreekuur hulp direct geboden wordt voor kleine problemen. Is het ingewikkeld en moet er meer tijd aan besteed worden, dan zal een afspraak gemaakt worden. De klant kan naar het kantoor in Hoogezand komen of een vrijwilliger komt bij de klant thuis.

 

Het spreekuur is speciaal bedoeld om contact te maken en de inwoners van Siddeburen in de gelegenheid te stellen in de eigen omgeving de hulp van een vrijwilliger van Humanitas in te roepen. In de toekomst hoopt het bestuur dat ook voor ander activiteiten, waar een beroep gedaan kan worden op de ondersteuning van vrijwilligers van Humanitas, daar een afspraak gemaakt kan worden. Het bestuur van Humanitas is blij met het aanbod van de directie van Rabobank  Stad en Midden Groningen voor het bieden van de mogelijkheid om het spreekuur in het kantoor van de Rabobank te houden. 

 

Vanaf 2008 wordt er door vrijwilligers van Paperaszo van Humanitas al een spreekuur gehouden in de gemeente Slochteren. Dit spreekuur vindt plaats in Slochteren in het oude Rabobankkantoor aan de Hoofdweg 1-2. Dit spreekuur vindt plaats op de woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. Het spreekuur van Paperaszo van Humanitas in Slochteren is daar zo succesvol, dat besloten is om ook in Siddeburen een spreekuur te open. De wens van het bestuur is om dit ook in Harkstede te gaan doen. Er zijn daarover contacten met de Appelhof.

 

Uit cijfers blijkt dat steeds meer inwoners van Slochteren de weg weten te vinden naar Humanitas. Door de verslechterende economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de vrijwilligers van Humanitas om hen te helpen. Door de ingewikkeldheid van veel formulieren zijn veel mensen niet meer in staat zelf de administratie op orde te houden, waardoor men of in de problemen komt of te laat aanvragen doet voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag. De vrijwilligers van Paperaszó proberen de mensen zodanig te helpen, dat ze na enige tijd zelf weer hun administratie op orde kunnen houden. Ook wordt ondersteuning geboden bij het aanvragen van diverse inkomensondersteunende maatregelen.

 

- einde persbericht – 

 

Voor nadere inlichtingen:

Bert Kolk, voorzitter Humanitas

Tel. 0598-321731 of 06-53715695

E-Mail: b.kolk@kpnplanet.nl

Humanitas Spreekuur in Siddeburen

 

Terug naar het nieuwsoverzicht