Persbericht Humanitas Midden-Groningen

Humanitas Midden-Groningen maakt ouderen attent op eventuele teruggaaf belasting en op de verruiming van de mogelijkheden om huurtoeslag te krijgen en biedt ondersteuning aan.


Afdelingen Midden-Groningen                                                                      

Persbericht

Troelstralaan 7,  
9602 XA Hoogezand Hoogezand,
Tel: 0598-383048                                                                                                      03-02-2020

Veel ouderen met een klein pensioentje kunnen belastinggeld terugkrijgen van de Belastingdienst. Ze moeten dan wel aangifte doen. Veel ouderen hebben, wanneer zij dit zelf niet kunnen doen, schroom om iemand anders te vragen. Om de mensen te wijzen op de mogelijkheid van belastingteruggave komt Humanitas in 2020 weer met de actie om ouderen, die hiervoor in aanmerking komen, gratis dienstverlening aan te bieden.

Op diverse plaatsen in Midden-Groningen ligt weer de Ouderenkaart. Deze kaart is in 2019 geïntroduceerd. Op de kaart kan men naam en adres invullen. De kaart moet gezonden worden naar het kantoor van Humanitas, Troelstralaan 7, 9602 XA te Hoogezand. Maar men mag ook bellen. Op de kaart staat ook het telefoonnummer van het kantoor van Humanitas Midden-Groningen. Een vrijwilliger van Humanitas maakt dan contact met de aanvrager om een afspraak te maken. Indien het mogelijk is mag men zelf ook naar het kantoor van Humanitas komen. Door een van de vrijwilligers wordt dan aan de hand van het inkomen gekeken of men in aanmerking komt voor belastingteruggave. Wanneer dat het geval is, wordt samen de aangifte ingevuld en verzonden naar de Belastingdienst.

Naast de mogelijkheid van teruggave van belasting wil Humanitas de ouderen er ook nog op wijzen dat de regels voor de huurtoeslag in 2020 zijn verruimd. Door het wegvallen van de harde inkomensgrens hebben ouderen, die net iets boven de inkomensgrens zitten recht op een deel van de huurtoeslag. Volgens de oude regels kregen ze helemaal niets. Nu kan de toeslag in sommige gevallen oplopen tot 100-200 euro per maand. Dit kan voor veel ouderen aantrekkelijk zijn. Op de website van de Belastingdienst staat wel informatie over de nieuwe regels, maar de Belastingdienst is niet verplicht om mensen actief te benaderen. Humanitas wil graag deze mensen daarop attent maken en ook helpen te bekijken of men gebruik kan maken van de huurtoeslag. Zij kunnen bij Humanitas laten onderzoeken of zij nu ook voor huurtoeslag in aanmerking komen.

Wanneer er toch contact is zullen de vrijwilligers ook kijken of men ook recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of heffingen van het waterschap en of men ook recht heeft op andere toeslagen waar men nu geen gebruik van maakt. Wanneer dat niet aangevraagd is zal de vrijwilliger dit ook samen met de oudere gaan regelen. Dit geldt ook voor aanvragen bij het Meedoenfonds van de gemeente Midden-Groningen.

  •  Einde persbericht –  

Voor nadere inlichtingen:

Bert Kolk, voorzitter Humanitas
Tel. 0598-321 731
Of 06-53 71 56 95
Email: b.kolk@kpnplanet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht