Voordeur sticker

Regelmatig komt het voor dat vrijwilligers van Humanitas Midden-Groningen geconfronteerd worden met vragen van cliënten over ongewenste aanbiedingen.

 Deze voordeur  sticker kunt je ophalen bij de balie op het Humanitaskantoor aan de Troelstralaan 7.

Regelmatig komt het voor dat vrijwilligers van Humanitas Midden-Groningen geconfronteerd worden met vragen van cliënten over ongewenste aanbiedingen. Vaak zijn ze door verkoop aan de deur verplichtingen aangegaan, die financiële consequenties hebben. Ze krijgen daardoor soms betalingsproblemen of worden geconfronteerd met dreigbrieven en incassobureaus. Ze vragen dan vaak hulp bij Humanitas. Meestal zijn ze het slachtoffer van een colporteur, die hen omdat ze onwetend zijn of vanwege onvoldoende kennis van de Nederlands taal verplichtingen zijn aangegaan, die ze niet hadden moeten doen en voor hen ook niet altijd het voordeel oplevert, zoals voorgesteld is. We zien dat deze mensen te vaak het slachtoffer worden van een te agressieve verkoopmethode.

Om te voorkomen dat iemand bij hen aanbelt heeft Humanitas een sticker ontworpen, die op deur geplakt kan worden en waarop aangegeven staat dat men geen belangstelling heeft voor hun aanbod. Het zal voor een colporteur niet direct de reden zijn om niet aan te bellen maar de verwachting is dat dat men bij het zien van deze sticker dat niet zo snel doet. Humanitas hoopt zo de mensen waarvan men weet dat die niet in staat zijn een aanbod op een juiste wijze te kunnen beoordelen gevrijwaard worden van een aanbod, dat hen later problemen oplevert.

De sticker, die in opdracht van Humanitas Midden-Groningen ontworpen is, zal door vrijwilligers aangeboden worden aan die cliënten, waarvan zij vinden dat die er hun voordeel mee kunnen doen. Iedereen blijft natuurlijk vrij om wel of geen gebruik te maken van de sticker.

De sticker is niet alleen beschikbaar voor de cliënten van Humanitas maar zie ook voor andere inwoners, die zo’n sticker op de deur willen hebben. Deze zijn kosteloos te verkrijgen bij het kantoor van Humanitas Midden-Groningen aan de Troelstralaan 7 te Hoogezand.

De eerste sticker is op woensdag 8 augustus aangeboden aan wethouder Peter Verschuren van de gemeente Midden-Groningen.

Voor nadere inlichtingen:

Bert Kolk, voorzitter Humanitas

Tel. 0598-321731

Of 06-53715695

Email: b.kolk@kpnplanet.nl

 

Terug naar het nieuwsoverzicht