We zijn weer open

Nu de maatregelen in zaken de coronacrisis weer wat versoepeld worden, gaat Humanitas Midden-Groningen vanaf 18 mei voorzichtig de dienstverlening vanuit het kantoor weer opstarten. De telefoon van het kantoor is vanaf maandag 18 mei niet meer doorgeschakeld naar een vrijwilliger maar wordt bediend vanuit het kantoor aan de Troelstralaan. En er kunnen weer mensen ontvangen worden wie hulp nodig hebben. Voorlopig is echter de deur van het kantoor nog op slot en kan men alleen toegelaten worden wanneer men een afspraak heeft. Voor het maken van een afspraak kan men het telefoonnummer van Humanitas bellen. 

Ook voor het aanvragen voor het Meedoen fonds, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten en hulp voor belastingaangifte kan men weer een afspraak maken. Ook kunnen nieuwkomers weer in het kantoor terecht voor hun hulp en ondersteuningsvragen. Humanitas wil mensen graag helpen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en roept hen op wanneer zij er zelf niet uitkomen contact met hen op te nemen. Dit geldt ook voor inwoners, die hulp nodig hebben bij een aanvraag voor de bijstand of WW-uitkering. Of die problemen hebben met betalen van hun schulden. Vrijwilligers van Humanitas willen graag samen met hen kijken op welke wijze een oplossing geboden kan worden. Indien nodig wordt contact gezocht met de Gemeentelijke Kredietbank.  

Ook bij de andere activiteiten waarbij er sprake is van direct contact met de deelnemer, zoals voorlezen van kinderen, taalondersteuning, maatjesproject, de hulpcentrale en steun bij rouw wordt in overleg met de coördinator en de vrijwilligers gekeken welke werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden. Veel vrijwilligers hebben wel via hun telefoon contact blijven houden met diegene, die ze voor de crisis regelmatig bezochten. Het taalcafé, fietslessen en de vriendschapskring, waarbij groepsgewijs activiteiten plaatsvinden liggen voorlopig nog even stil. De kindervakantieweken, waarbij kinderen van ouders die om redenen van ziekte thuis of het ontbreken van financiële mogelijkheden een weekje vakantie aangeboden kregen, gaan dit jaar niet door.

Terug naar het nieuwsoverzicht