Over ons

Wie zijn wij ?

Wie of wat is Humanitas?

Humanitas is een grote landelijke vrijwilligersorganisatie. Het is een organisatie van mensen voor mensen, die het even niet in hun eentje redden. Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden welzijn, wonen en zorg. 

Humanitas signaleert maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan activiteiten te ontwikkelen. In de dienstverlening van Humanitas staat het in de praktijk brengen van de humanistische uitgangspunten: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Uiteindelijk moeten zo veel mogelijk hulpvragers aan de vereniging Humanitas hun eigen leven weer vorm kunnen geven (zelfbeschikking). In een samenleving zoals de onze ben je niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen. Uitgangspunt van Humanitas is dat de hulpbieder niet boven de hulpvrager maar ernaast (gelijkwaardigheid) staat. De dienstverlening aan mensen is veelal kleinschalig en persoonlijk (van-mens-tot-mens).

De vrijwilligers van Humanitas voeren werkzaamheden uit in ruim 600 projecten of activiteiten, variërend van het maatje zijn tot hulp bij inburgering. Hulp bij de financiële administratie tot het doorbreken van eenzaamheid. Van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Deze aanpak van Humanitas werkt! Jaarlijks geven onze ruim 10.000 vrijwilligers maar liefst 36.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het gehele land georganiseerd. Een van de vele afdelingen in Nederland is de afdeling Midden-Groningen. De afdeling Humanitas Midden-Groningen is in 2007 ontstaan door het samenvoegen van de toenmalige afdeling Hoogezand-Sappemeer en de afdeling Slochteren. Sinds 2016 is de naam vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling veranderd in Midden-Groningen. Humanitas Midden-Groningen is een zeer actieve vereniging met veel activiteiten en ongeveer 260 vrijwilligers.

Humanitas, met het hoofdkantoor in Amsterdam, heeft de landelijke organisatie verdeeld in vijf districten. De afdeling Midden-Groningen valt onder district Noord, waarvan het kantoor aan de A-Kerkhof ZZ in Groningen is gevestigd. De medewerkers van het District ondersteunen de vrijwilligers van de afdelingen. 

De afdeling Midden-Groningen is een zelfstandige organisatie met een eigen vrijwilligersbestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat de afdeling goed kan functioneren, dat er geld verkregen wordt en dat er goede regels bestaan waaraan iedereen binnen de organisatie zich moet houden. De verdeling van het vrijwilligerswerk wordt gedaan door de coördinatoren. Ieder activiteit heeft een eigen vrijwillige coördinator. De coördinatoren hebben een aantal malen per jaar overleg met het bestuur en roepen de hulp van het bestuur in wanneer dit nodig is.

De inzet van vrijwilligers in het totale pakket van diensten en activiteiten, dat Humanitas aan de inwoners van de gemeente Midden-Groningen biedt, is een wezenlijk onderdeel van de werkwijze van Humanitas. De vrijwilligers bevorderen door hun vrijwillige inzet de contacten tussen de inwoners van de gemeente.

Om het vrijwilligerswerk goed te kunnen blijven uitvoeren heeft Humanitas steeds nieuwe vrijwilligers nodig. Het gaat om mensen die een paar uurtjes in de week willen besteden om iemand te helpen. Van de vrijwilligers wordt geen specifieke opleiding gevraagd. Wel een instelling om de medemens behulpzaam te zijn. Humanitas ondersteunt de vrijwilligers in het uitoefenen van hun taak.

Maak kennis met ons bestuur en coördinatoren.

 

Nieuwsbrief Juli 2021

Klik op bovenstaande link en lees onze laatste nieuws!

Regelmatig informeren wij onze vrijwilligers, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden via een nieuwsbrief over onze afdeling. Hier vind je eerder verschenen nieuwsbrieven