Nieuwsbr. Maart 2016

 

 

 

 

Hoogezand-Sappemeer/Slochteren

Kerkstraat 161

9601AD Hoogezand

Tel.: 0598 383048

Fax: 0598 381453

 

E-mail:

hoogezand@humanitas.nl

 

Web-site:

https://www.humanitas.nl/afdeling/hoogezand-sappemeerslochteren/

 

  https://www.facebook.com/humanitashoogezand

 

Ons kantoor is geopend van:

maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.30 uur.

 

Jaarvergadering 2015

De jaarvergadering van de afdeling zal worden gehouden op maandag 18 april. Het thema van die avond zal zijn “Wat doet Humanitas voor de vluchtelingen/asielzoekers, die in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren komen wonen”. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers zullen die avond vertellen wat zij doen en ook uitleggen welk proces  een vluchteling moet doorlopen om zich in de Nederlandse samenleving te vestigen. De jaarvergadering vindt plaats in De Kern aan de Rembrandtlaan te Hoogezand.

 

Gasthuis

De bouw van het Gasthuis aan de Kerkstraat vordert nu snel. Halverwege april is de oplevering.  Momenteel hebben zich ongeveer 60 personen aangemeld als vrijwilliger voor het Gasthuis. Een deel daarvan moet nog het gesprekstraject door-lopen en meelopen in het Gasthuis in Groningen. Daarnaast krijgen zij nog een scholingsprogramma. Naar verwachting zullen er een aantal vrijwilligers nog afvallen. Dit houdt in dat er nog niet genoeg vrijwilligers zijn. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden.

 

Spreekuren Paperaszó in Harkstede en Siddeburen

Paperaszó gaat haar spreekuren uitbreiden in de gemeente Slochteren. Er zijn contacten gelegd in Harkstede en Siddeburen. Vanaf maart zal er een spreekuur gehouden worden in de Rabobank aan de Hoofdweg in Siddeburen. Voor het spreekuur in Harkstede is wel een locatie in beeld, maar deze is nog niet definitief. Het tijdstip waarop deze spreekuren gehouden zullen worden zal nog nader bekend gemaakt worden.

 

 

Kanskaartenactie Harkstede

In samenwerking met een tweetal kerken in Harkstede wordt daar een kanskaartenactie opgestart. De kaarten zijn reeds gedrukt. Vrijwilligers die mee willen werken aan het kanskaartenproject worden verzocht zich te melden bij Johan Drent. Ook als u informatie wenst over het project kunt u zich bij hem vervoegen.

 

Werkplan 2016

Het werkplan 2016 is uit. Wilt u een exemplaar dan kunt u die als pdf verkrijgen. Stuur even een mail naar het secretariaat en u ontvangt het werkplan op uw e-mailadres.

 

Huldiging van vrijwilligers

Tijdens de traditionele afsluiting van het jaar op dinsdag 15 december in de Vredekerk zijn een

19-tal vrijwilligers gehuldigd, omdat ze meer dan 10 jaar vrijwilliger bij Humanitas waren. Ze kregen van de voorzitter bloemen en een cadeaubon aangeboden.

       

Charity-diner

Op vrijdagavond 18 maart wordt voor de 3e keer het Humanitas charity-diner georganiseerd in de Vredekerk te Hoogezand. Er wordt een 4-gangen diner geserveerd door de vrijwilligers van Humanitas. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door gitaristen, die akoestische muziek ten gehore zullen brengen. De toegangsprijs is €27,50 voor vrijwilligers en leden van Humanitas. Ook is er in de Vredekerk een verkoop-expositie van schilderijen. Het betreft werken van wijlen kunstschilder Mark Achter uit Schildwolde. De schilderijen zijn geschonken aan onze afdeling en de opbrengst komt geheel ten goede aan de afdelingskas.

Aanmelding kan bij de balie, echter vol is vol.

Aanvang 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

 

Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe vrijwilligers nu ook in Slochteren

Op maandag 7 en woensdag 9 maart vinden er weer voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor nieuwe vrijwilligers. Op 7 maart in het kantoor in Hoogezand en op 9 maart in het gemeentehuis in Slochteren. In Slochteren is er voor het eerst een voorlichtingsbijeenkomst. Weet u mensen uit uw omgeving die overwegen vrijwilliger te worden, maak hem of haar attent op deze informatie-bijeenkomsten. De informatiebijeenkomst voor Hoogezand-Sappemeer staat ook aangekondigd in de vrijwilligerskrant die op 1 maart verschijnt.

 

 

 

Nieuwe bestuursleden

De gesprekken met twee aspirant bestuursleden hebben om diverse redenen niet tot resultaat geleid. Er is nog steeds behoefte aan nieuwe bestuursleden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter.

Zoals gemeld in de vorige Nieuwsbrief, wil Jolanda Jurjaanz toetreden tot het bestuur. Op de jaarvergadering zal zij dan ook worden voorgedragen.

 

Multicultureel/grotere instroom statushouders

Er is een wervingscampagne gevoerd voor vluchtelingencoaches. Deze begeleiden een gezin dat hier komt wonen tijdens de eerste maanden. Tot op heden hebben zich 3 vrijwilligers gemeld, die coach willen zijn. Onze beroepskracht Jacquelien Putman is eind 2015 ziek geworden en werkt voorlopig op therapeutische basis. Zij wordt tijdelijk vervangen door Katja Kiepe. Katja was vrijwilliger in Groningen en is gedurende de ziekteperiode van Jacqueline aangesteld als beroepskracht. 

 

Nieuwe coördinatoren bij Paperaszó

De organisatie binnen Paperaszó is iets gewijzigd.  De groep Paperaszó is nu opgesplitst in subgroepen met elk een eigen coördinator. Johan Drent blijft algemeen coördinator.

De indeling is nu als volgt:

Algemeen coördinator: Johan Drent

Coördinator kantoor/belastingen: Paul Weessies Coördinator thuisadministratie (incl. financiële problemen): vacature

Coördinator thuisadministratie (uitsluitend administratieve problemen): Stephanie de Jager (tijdelijk)

Coördinator preventie/budget coaching: Stephanie de Jager

Coördinator kanskaarten: Simone Piers.

Ze zijn te bereiken op het telefoonnummer van het kantoor en/of emailadres:  paperaszo.hgz@humanitas.nl

 

Huisvesting Humanitas

Eind vorig jaar hebben wij vermeld dat het bestuur van Humanitas in gesprek is met de gemeente Hoogezand-Sappemeer over een andere huisvesting. Daarbij gaat het om de school

“De Lichtbron” aan de Troelstralaan. Dit gebouw moet na vertrek van de school geschikt gemaakt worden voor een aantal organisaties, waaronder Humanitas. Dit plan gaat nog steeds door. Door onderzoek naar het aardbevingsbestendig maken van schoolgebouwen, is echter vertraging in de verhuis/verbouwingsplannen opgetreden.

In de volgende nieuwsbrieven blijven we u op de hoogte houden.

 

 

 

Website Humanitas

Sinds kort hebben we een nieuwe website. Deze website moet herkenbaar zijn voor inwoners van de verschillende gemeenten van onze afdeling.

 

De webmasters hebben daarom de coördinatoren van de diverse activiteiten benaderd om samen met hen te kijken naar foto’s van activiteiten waarop duidelijk te herkennen is dat het een activiteit van de afdeling is. Dus met herkenbare plaatjes en gezichten.

De bijdragen kunnen gemaild worden naar rboers.1@live.nl of naar hr.bierling@home.nl

 

 

 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het bestuur heeft besloten om vrijwilligers te gaan werven voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze vrijwilligers kunnen, wanner zij daarvoor gevraagd worden, de cliënten ondersteunen bij de keukentafelgesprekken in het kader van de WMO. Voor dit project is ook belangstelling van andere afdelingen. De bedoeling is dat de vrijwilligers die zich hiervoor opgeven een scholingsprogramma krijgen. Overwogen wordt deze scholing, die in Hoogezand plaatsvindt, ook open te stellen voor vrijwilligers van andere afdelingen van Humanitas.

 

 

Agenda

 

7 maart                       voorlichting nieuwe vrijwilligers Hoogezand

 

9 maart                       voorlichting nieuwe vrijwilligers Slochteren

 

18 maart                     Charity-diner

 

18 april                      Jaarvergaderin