Nieuwsbrief oktober 2016

NIEUWS Midden-Groningen Kerkstraat 161 9601 AD Hoogezand
Oktober 2016
 
         Informatie/ onderwerpen
Vrijwilligersbijeenkomst, Afscheid Jacqueline, Charitydiner , Folders, Gasthuis, Huisvesting, Menterwolde, Multicultureel,Nieuwe bestuursleden, Oudejaarsbijeenkomst en Website
 
De nieuwsbrief in een nieuw jasje Deze nieuwsbrief is de eerste die gemaakt is met het programma Docufiller. Humanitas is dit jaar overgegaan op een nieuwe huisstijl en dat houdt in dat zowel de website als de brochures en de folders een herkenbare huisstijl krijgen. Hiervoor maken we gebruik van een speciaal programma met vaste templates: Docufiller. Binnenkort zullen alle folders van onze afdeling volgens deze huisstijl gemaakt worden. We streven ernaar dat alle folders een uniforme indeling krijgen.   
 
Ondersteuning Docufiller Gerda van Veen, vrijwilliger aan de balie, heeft zich de laatste maanden verdiept in het werken met het programma Docufiller. Het is geen eenvoudig programma, maar wanneer je er een poosje mee hebt gewerkt, kan het mooie resultaten opleveren. En het programma wordt nog steeds aangevuld met nieuwe ontwerpen/templates. Dit gebeurt meestal op basis van wensen van de afdelingen. Gerda is nu de enige vrijwilliger binnen de afdeling die er mee kan werken.
 
 
 
 
We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die, samen met Gerda, Docufiller wil beheren. Dit houdt in: samen met haar aan de slag gaan om folders, brochures en nieuwsbrieven te maken. Twee vrijwilligers, die het programma beheersen, maken ons minder kwetsbaar. Het hoeft geen vrijwilliger van Humanitas te zijn. Ook een kennis of huisgenoot, die dit vrijwilligerswerk leuk lijkt, mag zich aanmelden.   
 
Eindredactie We zijn blij dat een vrijwilliger zich aangeboden heeft de eindredactie van onze nieuwsbrief en ook de folders te doen. Dit is Jacqueline Bongerts, vrijwilligster bij het voorlezen. Jacqueline is van beroep tekstschrijver en woont in Froombosch.
 
Website Humanitas De nieuwe website van Humanitas is al een tijdje in gebruik. Om de nieuwe website gereed te krijgen is door Roel Boers en Henk Bierling veel werk verzet. Hun wens en ook de wens van het bestuur is dat de website herkenbaar is als een website van de afdeling Midden-Groningen.
 
 
 
 
 
Zij hebben daarom de coördinatoren van de diverse activiteiten benaderd om samen met hen te kijken naar foto’s van activiteiten waarop duidelijk zichtbaar is dat het een activiteit van onze afdeling is. Dus met herkenbare plaatjes en gezichten.  
 
Menterwolde Met ingang van 1 oktober jl. gaat Humanitas de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers doen. Dat zal inhouden dat we ook op andere terreinen actief zullen gaan worden in het gebied van de gemeente Menterwolde. Met het bestuur van de afdeling Veendam en omstreken van Humanitas zijn er al gesprekken geweest. Formeel zullen de leden in kennis gesteld moeten worden van de overgang van het gebied van de gemeente Menterwolde naar Humanitas Midden-Groningen. Hoe wij de activiteiten, die vrijwilligers van Veendam nu in het gebied doen, gaan organiseren kunt u lezen in de volgende Nieuwsbrief.
Coördinatoren bij Paperaszó. Omdat de hulpvragen bij Paperaszó nog steeds toenemen en de vragen gecompliceerder worden, is de organisatie binnen Paperaszó gewijzigd. De groep Paperaszo bestaat nu uit subgroepen met elk een eigen vrijwillige coördinator. Johan Drent blijft algemeen coördinator. De indeling is nu: Functie Naam Algemeen coördinator Johan Drent Coördinator kantoor/belastingen Paul Weessies Coördinator thuisadministratie (incl. financiële problemen) Willeke Meerman en Jos van Ee Coördinator thuisadministratie (uitsluitend administratieve problemen) Stephanie de Jager (tijdelijk) Coördinator preventie/budgetcoaching Stephanie de Jager Coördinator kanskaarten Simone Piers Alle coördinatoren zijn te bereiken op het telefoonnummer van het kantoor en/of e-mailadres paperaszo.hgz@humanitas.nl
 
Spreekuren Paperaszó in de gemeente Slochteren Paperaszó houdt sinds april jl. spreekuren in de gemeente Slochteren. Na een wat moeizame start wordt er nu steeds vaker gebruik van gemaakt. Omdat een vrijwilliger die nu de spreekuren in Slochteren en Siddeburen houdt vertrekt, zijn we op zoek naar een vrijwilliger die dit wil overnemen
Afscheid Jacqueline Putman. In twee bijeenkomsten deze zomer in juni en een in juli is vanwege haar pensionering afscheid genomen van onze beroepskracht Jacqueline Putman. Jacqueline was sinds 1999 in dienst bij Humanitas en al die tijd werkzaam bij de afdeling in Hoogezand. Jacqueline heeft in als die jaren vele nieuwkomers zien binnekomen en geholpen bij het inburgeren. Vele nieuwkomers die in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wonen kennen haar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanskaartenactie Harkstede  In samenwerking met twee kerken is in Harkstede een kanskaartenactie gehouden. De actie, die in de maanden maart tot en met juni in Harkstede is gehouden, was een succes. Bij 22 van de ongeveer 140 adressen, waar een kanskaart bezorgd was, kon hulp geboden worden. Een score van 15 procent. Het aantal items waarover hulp werd gevraagd was 93, wat neerkomt op gemiddeld ruim vier hulpvragen per adres. Ook werd in een aantal gevallen aan de vrijwilliger gevraagd langs te gaan bij een ander adres om hulp te bieden. Humanitas en de kerken van Harkstede zijn zeer tevreden over dit resultaat. Humanitas hoopt dat ook in andere dorpen in Slochteren vrijwilligers te vinden zijn, die dit nuttige voorwerk -de kanskaart bezorgen en een week later langs te gaan met de vraag of hulp nodig is- willen gaan doen.
 
Meer instroom statushouders Gezien de grote toestroom van vluchtelingen is de taakstelling aan de gemeenten om statushouders te huisvesten verhoogd. Voor Humanitas betekent dit dat ze meer mensen gaat begeleiden. Het bestuur is continu in overleg met de gemeenten om te bekijken hoe die begeleiding geregeld kan worden. We zullen in ieder geval meer vrijwilligers nodig hebben om dit werk te goed te kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling van het bestuur om meer te gaan werken met vluchtelingencoaches en meer vrijwilligers die de beroepskrachten overdag op kantoor gaan ondersteunen. Daarnaast zoeken we vrijwilligers, die Otto en Wim willen ondersteunen. Otto en Wim rijden veel met nieuwkomers en ondersteunen de vluchtelingencoaches. We zullen ons de komende tijd inspannen om meer vrijwilligers voor deze taken te werven.  
 
 
Afscheid Jacqueline Putman Afgelopen zomer is in twee bijeenkomsten, in juni en in juli, afscheid genomen van onze beroepskracht Jacqueline Putman. Jacqueline stopt vanwege haar pensionering. Ze was sinds 1999 in dienst bij Humanitas en was al die tijd werkzaam bij de afdeling in Hoogezand. Jacqueline heeft in die jaren veel nieuwkomers in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zien binnenkomen en geholpen bij het inburgeren.
Charity diner In 2017 willen we voor de vierde maal het charity diner van Humanitas houden. Uit de groep die het de voorgaande jaren georganiseerd heeft, zijn een paar vrijwilligers gestopt. We zoeken daarom een paar nieuwe vrijwilligers die, samen met een bestuurslid, het vierde charity diner willen organiseren. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij de balie.
Oudejaarsbijeenkomst  Traditioneel zal het jaar weer afgesloten worden met een maaltijd in de Vredekerk te Hoogezand. Dit jaar zal dat zijn op dinsdag 13 december van 18.00 tot 20.00 uur. Nadere mededelingen komen in de volgende nieuwsbrief en ook via de e-mail zult u een uitnodiging ontvangen. Ook kan men zich aanmelden op onze website onder tabblad "informatie voor onze vrijwilligers".
Gasthuis Op donderdag 30 juni is het Gasthuis aan de Kerkstraat onder grote publieke belangstelling geopend. Al op dinsdag 5 juli was de eerste gast binnen. In dezelfde week kwam een tweede gast en de week erop de derde. Tot nu toe zijn er zeven gasten geweest. We kunnen concluderen dat de doelgroep de weg naar het Gasthuis gevonden heeft.
 
Ook de vrijwilligers, die stonden te popelen om aan de slag te gaan, konden vrijwel direct beginnen. Inmiddels is het Gasthuis drie maand in gebruik en we zijn tevreden over het verloop. De kinderziekten, die zoals altijd bij een start aanwezig zijn, zijn achter de rug en iedereen is tevreden. De gasten zijn content met hun kamer en de verzorging. De vrijwilligers zijn lovend over het huis en de inrichting.
Voorlichtingsbijeenkomst Op maandag 3 oktober is een voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers gehouden. De aankondiging stond in alle lokale bladen en in de vrijwilligerskrant. Alle huidige vrijwilligers van Humanitas hebben een e-mail van de voorzitter ontvangen met de oproep om familie, vrienden en bekenden te interesseren voor het vrijwilligerswerk bij Humanitas. De opkomst was met 25 belangstellenden bijzonder goed. Zij hebben allemaal een aanmeldformulier gekregen en nu maar hopen dat veel van hen vrijwilliger bij Humanitas worden.
 
Nieuwe bestuursleden Op de jaarvergadering in april zijn een drietal personen toegetreden tot het bestuur van Humanitas. Jolanda Jurjaanz, die coördinator bij de groep rouw is, had al te kennen gegeven het bestuurslidmaatschap te ambiëren. De twee andere nieuwe bestuursleden zijn Jolande Vergouwe en Willem Roeffel. Het bestuur bestaat nu weer uit zeven leden. Door omstandigheden is Thea van der Heide gestopt als notuliste van het bestuur. Het bestuur is op zoek naar iemand dit zou willen overnemen.
 
 Huisvesting Humanitas In de vorige nieuwsbrieven meldden we dat het bestuur van Humanitas in gesprek is met de gemeente Hoogezand-Sappemeer over andere huisvesting. Daarbij gaat het over de school De Lichtbron aan de Troelstralaan. Het gebouw moet, na vertrek van de school naar een andere plek in Hoogezand, geschikt gemaakt worden voor een aantal organisaties, waaronder Humanitas.
 
Het plan gaat door, maar we weten nog steeds niet wanneer. Omdat onze telefooncentrale problemen heeft wordt overwogen om zo spoedig mogelijk, dus nog voor de verhuizing, over te gaan naar internetbellen. Dit houdt in dat in het huidige kantoor de infrastructuur moet verbeteren en dat er nieuwe telefoontoestellen komen. Zodra er meer nieuws is over de huisvesting is, zullen we dat laten weten.