Bestuur en coördinatoren

Voorzitter:      Bert Kolk

Secretaris:       Frits Kramer

Penningmeester:   Rob van der Werff

  Lid                     

                         Vacature

                         Vacature

                             Vacature

                        

Beroepskrachten:

                             

                                      

Katja Kiepe:  Projectcoördinator

 

                                     

 Johan Drent : Paperazó

Coördinatoren  :

  Winnie Bakker : Voorlezen

                         jij? :Taalcafe

   Tineke Manting :  Balie

 Henk Schoonhoven :  Begeleiding Nieuwkomers

  Bertha Mulder : Fietsproject

    Gé Kolk:  Hulpcentrale

Heleen Verheijen :  Kindervakantie weken

   :  Kanskaarten

  Pieter Hoogstra  : Maatjesproject

   Johan Drent : Paperaszó

    Jolanda Jurjaanz :  Steun bij rouw

   Bertha Mulder : Taalondersteuning

Petra   Ploeger : Vriendschapskring

  Hilda Dijkhuis : Palliatieve zorg  en het Gasthuis

Webmasters:

e-mail adres:  webmastermigro@gmail.com

Henk Bierling  

Roel Boers