Bestuursleden

Het bestuur van Humanitas is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Van de bestuursleden wordt ervaring in het werken met vrijwilligers en affiniteit met de visie van Humanitas gevraagd. Daarnaast tijd om het bestuurswerk te kunnen doen. Naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen wordt van de bestuursleden verwacht dat ze contacten onderhouden met de vrijwillige coördinatoren en andere organisaties. Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kan contact opnemen met de voorzitter Bert Kolk. Voordat men toetreedt tot het bestuur is er eerst een periode van het bijwonen van de bestuursvergaderingen om te kijken wat het is om bestuurslid van Humanitas te zijn. Daarna kan men beslissen of men zich verkiesbaar stelt.

Meld je aan als vrijwilliger door de balie te bellen :

Tel. 0598 383 048

of vraag informatie aan.

Terug naar overzicht