Gasthuis

De afdeling Midden-Groningen van Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers voor het hospice Gasthuis. Door het vertrek van een paar vrijwilligers vanwege ziekte en verhuizing is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

In principe kan iedereen vrijwilliger in het Gasthuis worden. Humanitas zoekt mensen, die bereid zijn de medemens helpen. In het algemeen draait ieder vrijwilliger per week twee diensten van ongeveer 4,5 uur. De diensten in het Gasthuis zijn van 's morgens 9 uur tot ongeveer 11 uur 's avonds. Dus niet de nacht! De vrijwilligers hebben een morgendienst; een middagdienst of een avonddienst. Iedereen mag vrij kiezen voor welke dagdeel hij of zij aanwezig wil zijn. Er wordt volgens een rooster gewerkt. Het rooster is ruim van tevoren bekend.

 

Van de nieuwe vrijwilligers wel gevraagd om mee te doen aan een scholing. Dit is een cursus van 7 dagdelen. In deze cursus wordt aangeven wat van een vrijwilliger in het hospice verlangd wordt en ook hoe men kan omgaan met mensen, die stervende zijn.

 

De afdeling Humanitas Midden-Groningen is een actieve vereniging met veel activiteiten en ruim 260 vrijwilligers, die op veel terreinen hun diensten aan de samenleving aanbiedt. Humanitas voert een beleid waarin de vrijwilligers volledige erkenning krijgen voor het nuttige werk dat hij of zij voor de samenleving doet. Ook biedt zij een reis- en onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering.

 

Geïnteresseerden kunnen bellen of mailen naar het kantoor van Humanitas Midden-Groningen aan de Troelstralaan 7 te Hoogezand. Telefoonnummer 0598-383048. Dit telefoonnummer kan men ook bellen wanneer men meer informatie wenst. Kan men ter plekke de vraag niet beantwoorden, dan wordt men teruggebeld. Ook kan men een mail zenden naar midden-groningen@humanitas.nl. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt men een oproep er zal er een gesprek plaatsvinden.

Terug naar overzicht