Vrijwilliger hospice Gasthuis of vrijwilliger palliatieve zorg

Wat doet de vrijwilliger palliatieve zorg?

Als vrijwilliger palliatieve zorg biedt je mantelzorgondersteuning aan mensen, die terminaal zijn. Dit kan bij de mensen thuis maar ook in groepsverband in het hospice Gasthuis aan de Kerkstraat 239 in Hoogezand. In de thuissituatie neem je bij mensen die terminaal zijn een aantal uren de mantelzorg over van de familie, zodat die even tot rust kan komen en iets voor zichzelf kunne gaan doen.

Hospice Gasthuis biedt mensen die in de laatste levensfase verkeren de mogelijkheid in een vertrouwde huislijke omgeving te sterven. Vaak zijn de omstandigheden, bijvoorbeeld omdat men alleen is, dat men thuis niet kan sterven. In het hospice Gasthuis vormen de vrijwilligers van Humanitas de basis van de zorg en de beroepsmatige zorg zijn ondersteunend. De beroepsmatige thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen is de verantwoordelijke voor de verpleegkundige zorg. De (eigen)huisarts blijft de eindverantwoordelijke.

Tijdbesteding:

Wanneer je allen vrijwilliger bent voor de thuissituatie dan is de tijdsbeding zeer wisselend. Dit is vaak afhankelijk van het aanbod. In een periode is er soms geen enkele patient en daarna een patient, die meer uren vraagt. De tijd die je aanwezig bent bij een patient is echter nooit langer dan 4 uur per dag!

Ben je vrijwilliger in het hospice Gasthuis dan is dat vaak 2 dagdelen per week. Een dagdeel kan ene morgen, een middag of een avond zijn. De uren zijn van 9.00 tot 13.30 uur. en 13.15 tot 18.30 en 18.15 tot 23.00 uur. Het rooster van inzet bij het hospice is vaak enkele weken van te voren bekend. Onderling kan er geruild worden worden van dienst. De kans bestaat dat in verband met de krapte in de zorg het aanvangsuur van de morgendienst verschuift naar 7 uur 'morgens. 

Vereiste vaardigheid:

In principe kan iedereen vrijwilliger worden bij de palliatieve zorg. Van de vrijwilligers in het hospice wordt een enthousiaste instelling gevraagd en bereidheid om in een zelfsturende groep te werken! De vrijwilligers in het hospice regelen onderling zelfstandig de taken in het hospice.

Ondersteuning van Humanitas:

De vrijwilligers krijgen een opleiding en hebben vooraf een stageperiode in het hospice voordat ze ingezet worden. Voor iemand zorgen met een ernstige ziekte is bijzonder maar mooi vrijwilligerswerk.  De vrijwilligers worden ondersteunt door een projectmedewerker, die in dienst is bij Humanitas. De projectmedewerker regelt ook de inzet in de thuissituatie. Voor zowel in de thuissituatie als in het hospice is de projectmedewerker het aanspreekpunt. 

De projectmedewerker verzorgt ook regelmatig trainingen. Van de nieuwe vrijwilligers wel gevraagd om mee te doen aan een scholing. Dit is een cursus van 7 dagdelen. In deze cursus wordt aangeven wat van een vrijwilliger in het hospice verlangd wordt en ook hoe men kan omgaan met mensen, die stervende zijn.

 

Terug naar overzicht