Midden-Groningen

vluchtelingencoaches

Overleg van vluchtelingencoaches. Er zal ruimte zijn om ervaringen uit te wisselen, de gegeven informatie door te nemen en vragen te stellen. Er wordt naar gestreefd om 12:00 uur te stoppen

Terug naar overzicht