Midden-Holland

Vacatures

Wij zijn op zoek naar:

Coördinerend vrijwilligers

Uitvoerend vrijwilligers

Een bestuurlijk vrijwilliger

Coördinerend vrijwilliger:

De coördinerend vrijwilliger is de spil die de activiteit organiseert. Bij voorkeur organiseren wij een activiteit met 2 of meer coördinatoren. We zoeken extra coördinerend vrijwilligers voor:

 • Thuisadministratie (Gouda)
 • Thuisadministratie (Krimpenerwaard)
 • Thuisadministratie (Waddinxveen)
 • Taalcoaches
 • Laaggeletterdheid
 • Werkbegeleiding voor nieuwkomers
 • Vriendschappelijk huisbezoek (Waddinxveen)

 Zie ook onze facebookpagina.

FUNCTIE coördinerend vrijwilliger

 • is verantwoordelijk voor de werving, selectie en introductie van nieuwe vrijwilligers
 • voert kennismakingsgesprekken met hulpvragers
 • maakt de koppeling tussen vrijwilliger en hulpvrager (activiteit deelnemer)
 • begeleidt de vrijwilliger binnen de kaders van het Humanitas beleid
 • is aanspreekpunt voor externen en overlegt met het bestuur over pr-activiteiten
 • organiseert groepsbijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering
 • draagt zorg voor de administratieve processen

PROFIEL coördinerend vrijwilliger

Naast deskundigheid op het terrein van de betreffende activiteit en kennis van de sociale kaart beschikt de coördinator ook over organisatorische kwaliteiten, kan improviseren, heeft gevoel voor publiciteit, kan mensen inschatten en kan de vrijwilligers enthousiasmeren.

 • heeft meer dan basiskennis en/of ervaring op het terrein van de activiteit of wil deze verwerven
 • kan in een kennismakingsgesprek de aard van de hulpvraag en de potenties van de vrijwilliger  inschatten
 • kan vrijwilligers in de praktijk begeleiden in het vastgelegde beleid
 • kan contacten met instanties die hulpvragers aanleveren onderhouden
 • heeft minimaal 2 dagdelen en maximaal 4 dagdelen per week beschikbaar

Uitvoerend vrijwilliger:

De (uitvoerend) vrijwilliger is maatje bij een van onze activiteiten. Omdat de vraag naar ondersteuning voortdurend toeneemt is er bij alle activiteiten plaats voor meer vrijwilligers.

 • Vriendschappelijk huisbezoek
 • Taalcoaches
 • Thuisadministratie
 • Jonge Nieuwkomers
 • Laaggeletterdheid
 • Werkbegeleiding voor nieuwkomers

FUNCTIE uitvoerend vrijwilliger

 • gaat eens per week of per twee weken bij de activiteit deelnemer op bezoek
 • gaat uit van tijdelijke ondersteuning met als doel dat de deelnemer de regie over zijn eigen leven weer in de hand krijgt
 • waakt erover niet in de rol van professionele hulpverlener terecht te komen en overlegt daarover met de coördinator
 • zorgt voor een regelmatige terugkoppeling naar de coördinator
 • neemt deel aan de afdelingsactiviteiten op het terrein van deskundigheidsbevordering

 

PROFIEL uitvoerend vrijwilliger

Een vrijwilliger moet belangstelling hebben om met mensen te werken. Moet zich in andermans problemen kunnen inleven, maar moet die problemen ook van zich af kunnen zetten. Essentieel is dat de vrijwilliger kan luisteren. Kennis van de sociale kaart is belangrijk om te kunnen doorverwijzen. De vrijwilliger is geen solist, hij moet bereid zijn ervaringen met medevrijwilligers te delen en van elkaar te leren.

Een uitvoerend vrijwilliger:

 • heeft basiskennis en/of ervaring op het terrein van de activiteit of wil deze verwerven
 • heeft respect voor andere normen en waarden
 • kan vertrouwelijke informatie goed bewaken
 • staat open voor begeleiding en advies
 • beschikt over voldoende sociale vaardigheden
 • heeft tenminste 2 uur per week beschikbaar en maximaal 8 uurBestuurlijk vrijwilliger

Het bestuur initieert activiteiten en draagt zorg voor de organisatorische inbedding van de activiteiten binnen het Humanitas beleid.

We zoeken een extra bestuurslid voor:

PR en fondswerving

Wat biedt Humanitas

 • Naar keuze deelname aan ruim aanbod van cursussen, trainingen en terugkomdagen
 • Begeleiding, persoonlijke aandacht en ondersteuning
 • De kans en ruimte om echt iets voor een ader te betekenen met jouw aandacht en inzet voor mensen die ondersteuning nodig hebben
 • Onkostenvergoeding en uitgebreide vrijwilligersverzekering

   peterbpdewit@hotmail.com of midden-holland@humanitas.nl

FUNCTIE bestuurlijk vrijwilliger PR en fondswerving

 • stelt een communicatie en PR-plan op en voert deze uit
 • stelt een leden- en fondswervingsplan op en voert deze uit
 • draagt zorg voor goed PR materiaal
 • onderhoudt contacten met de media
 • verzorgt de interne communicatie naar de leden en vrijwilligers (Nieuwsbrief)
 • overlegt met de coördinatoren over het werven van vrijwilligers
 • een bestuurslid ook contactpersoon (portefeuillehouder) voor één van de activiteiten

PROFIEL bestuurlijk vrijwilliger PR en fondswerving

  • vermogen om in teamverband te werken
  • kennis en affiniteit met PR en communicatie
  • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • treedt graag naar buiten op en heeft gevoel voor wat geldgevers beweegt