Midden-Holland

Vacatures

We zijn op zoek naar een coördinator Taalcoaching en een bestuurslid communicatie. Uitvoerend vrijwilligers voor onze vier activiteiten zijn altijd welkom.

Vrijwillige coördinator Taalcoaching (m/v)

 (tijdsinvestering:6-8 uur per week)

 Humanitas Midden-Holland helpt vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en andere landen om in Nederland hun weg te vinden. In aansluiting op de cursussen inburgering en Nederlandse taal oefenen onze vrijwilligers een paar uur per week met inburgeraars, ze nemen huiswerk door en helpen hen kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Om nieuwe inburgeraars te verbinden met de juiste vrijwilliger, om vrijwilligers te begeleiden en intervisiebijeenkomsten te organiseren, zoeken wij een vrijwillige coördinator Taalcoaching.

Heb je een achtergrond in het onderwijs, voel je je betrokken bij vluchtelingen in Nederland en heb je sympathie voor de uitgangspunten van Humanitas? Dan is dit een prachtige vrijwilligersfunctie voor jou! Humanitas biedt vrijwilligers begeleiding, training en een onkostenvergoeding.

Informatie en aanmelden: Ingrid van Hall, e-mail: ingrid.van.hall@humanitas-mh.nl, telefoon:06-404 77 995.  

Bestuurslid Interne en externe Communicatie

Vind je het een uitdaging om het werk van Humanitas Midden-Holland breed onder de aandacht te brengen? Zowel via folders en nieuwsbrief, als via website en social media? Dan is bestuurslid communicatie een mooie functie voor jou!

Wat ga je doen?

Je verzorgt de interne communicatie naar de leden en vrijwilligers door middel van de nieuwsbrief. Je verzamelt verhalen bij vrijwilligers, coördinatoren en deelnemers en draagt die verder uit via de media (free publicity) en via de eigen site en social media. Je zorgt voor actuele informatie op de website en op social media. En je zorgt ervoor dat de folders aantrekkelijk en up to date blijven.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die zich kan vinden in de werkwijze van Humanitas; die een communicatieplan kan opstellen en uitvoeren en die als bestuurslid wil meedenken over nieuwe ontwikkelingen.

Neem voor meer informatie contact op met Bart Crouwers, voorzitter Humanitas Midden-Holland, e-mail  bart.crouwers@humanitas-mh.nl  telefoon 06-22215166

 

Uitvoerend vrijwilliger

(Minimaal 2 en maximaal 4 uur per week)

Als vrijwilliger heb je belangstelling om met mensen te werken. Je kunt je inleven in andermans problemen, maar kan die problemen ook van je afzetten. Essentieel is dat je kunt luisteren. Kennis van de sociale kaart is belangrijk om te kunnen doorverwijzen. 

Wat ga je doen?

  • Je gaat eens per week of per twee weken bij de deelnemer op bezoek;

  • Je geeft tijdelijke ondersteuning met als doel dat de deelnemer de regie over zijn eigen leven weer in de hand krijgt;

  • Je waakt ervoor niet in de rol van professionele hulpverlener terecht te komen en overlegt daarover met de coördinator;

  • Je zorgt voor een regelmatige terugkoppeling naar de coördinator;

  • en je neemt deel aan de afdelingsactiviteiten op het terrein van deskundigheidsbevordering.

 

 Wij bieden:

-       Werkbegeleiding (zowel taak- als persoonsgericht)

-       Cursussen en trainingen

-       Onkostenvergoeding

-       Goede verzekeringen