Midden-Limburg

Onze vrijwilligers

Gemotiveerde en deskundige vrijwilligers vormen de basis voor Humanitas.

Vrijwilligers zijn altijd nodig.

  • Het is leuk en zinvol werk
  • Je kunt je vaardigheden benutten
  • Een kans om iets nieuws te leren
  • Je kunt onvermoede talenten aanboren
  • Mogelijkheid om werkzaamheden zelf in te vullen
  • Niet van vijf tot negen, maar zelf bepalen wanneer
  • Prettige werkomgeving en contact met mensen
  • Ruimte voor inbreng van eigen ideeën
  • Waardering voor inzet en talenten
  • Ontmoeting met 'gelijkgestemden

Bijzonder plezierig is het te ervaren hoeveel gemotiveerde vrijwilligers zich met veel genoegen inzetten voor hun medemens. Klik hier voor meer informatie.

Scholingsaanbod vrijwilligers

Om ervoor te zorgen dat niemand ongeschoold op pad gaat, organiseert Humanitas regelmatig cursussen en informatiebijeenkomsten.

Het vrijwilligerswerk van Humanitas vindt plaats ‘van-mens-tot-mens’. Dat vereist nogal wat van onze vrijwilligers: grenzen kunnen stellen, over communicatieve vaardigheden beschikken en kennis hebben van de problemen van de doelgroep die wordt ondersteund. Cursussen en informatiebijeenkomsten zijn dan ook erg belangrijk voor de kwaliteit van het werk van Humanitas.

Humanitas Midden-Limburg organiseert samen met de andere afdelingen regelmatig basiscursussen voor de vrijwilligers van de verschillende projecten. Deze cursussen worden gegeven door de beroepscoördinatoren. In het vervolg op die basiscursussen organiseert elk project terugkom- en themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor dat project. Vrijwilligers worden door hun coördinator uitgenodigd voor deze cursussen en bijeenkomsten. 

District Zuid organiseert ook cursussen en informatiebijeenkomsten voor de vrijwilligers van Humanitas Midden-Limburg. Het gaat hierbij om introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers, bijeenkomsten ‘Besturen bij Humanitas’ en basistrainingen voor vrijwillig coördinatoren. Daarnaast organiseert District Zuid verdiepende trainingen en workshops. Bekijk nu alle cursussen en informatiebijeenkomsten van District Zuid en geef je op!

Landelijk worden elke jaar masterclasses georganiseerd voor alle vrijwilligers van Humanitas. Deze masterclasses zijn bedoeld om vrijwilligers te informeren over maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hun werk. Het doel is kennis verdiepen en geïnspireerd raken door de voordrachten van externe sprekers. Zij leggen verbindingen met het werk van de vrijwilligers van Humanitas.