Vrijwilligers

... want vrijwilligers doen ertoe!

Humanitas kent drie soorten vrijwilligers: uitvoerende, coördinerende en bestuurlijke vrijwilligers.

Uitvoerende vrijwilligers, - maatjes - vormen de basis van onze dienstverlening van mens-tot-mens. Zij houden zich bezig met de feitelijke uitvoering van de activiteiten door zich als een maatje voor de deelnemers op te stellen.

Bestuurlijke vrijwilligers vormen het bestuur van de afdeling. De primaire taak van het bestuur is het faciliteren van de lokale Humanitas activiteiten.

Daarnaast zijn er ook andere uitvoerende vrijwilligerstaken, zoals administratieve ondersteuning van de projecten en redactionele werkzaamheden.

Vrijwilligers zijn altijd nodig.

  • Het is leuk en zinvol werk
  • Je kunt je vaardigheden benutten
  • Een kans om iets nieuws te leren
  • Je kunt onvermoede talenten aanboren
  • Mogelijkheid om werkzaamheden zelf in te vullen
  • Niet van vijf tot negen, maar zelf bepalen wanneer
  • Prettige werkomgeving en contact met mensen
  • Ruimte voor inbreng van eigen ideeën
  • Waardering voor inzet en talenten
  • Ontmoeting met 'gelijkgestemden

Bijzonder plezierig is het te ervaren hoeveel gemotiveerde vrijwilligers zich met veel genoegen inzetten voor hun medemens. Klik hier voor meer informatie.

Scholingsaanbod vrijwilligers

Om ervoor te zorgen dat niemand ongeschoold op pad gaat, organiseert Humanitas regelmatig cursussen en informatiebijeenkomsten.

Het vrijwilligerswerk van Humanitas vindt plaats ‘van-mens-tot-mens’. Dat vereist nogal wat van onze vrijwilligers: grenzen kunnen stellen, over communicatieve vaardigheden beschikken en kennis hebben van de problemen van de doelgroep die wordt ondersteund. Cursussen en informatiebijeenkomsten zijn dan ook erg belangrijk voor de kwaliteit van het werk van Humanitas.