Steun ons

Om de activiteiten draaiend te houden kunnen wij jouw steun gebruiken.

Lokale projecten worden veelal uit gemeentelijke subsidies, soms ook provinciale en landelijke subsidies gefinancierd. vaak ook worden lokale fondsen aangesproken.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn de maatjes voor de deelnemers aan een project en andersom. De vrijwilligers worden ondersteund worden door vrijwillige of beroepsmatige coördinatoren. De beroepskrachten zorgen onder andere voor deskundigheidsbevordering, intervisie, themabijeenkomsten voor vrijwilligers en deelnemers, een luisterend oor en doorverwijzing bij complexe (gezins)problematieken waarmee de vrijwilligers te maken krijgen in het werkveld.

Financiering is nodig zodat vrijwilligers de kosten die zij redelijkerwijs maken voor het project vergoed kunnen krijgen en dat zij op deskundige wijze kunnen worden ondersteund door beroepskrachten.

Klik hier om te zien hoe je ons kunt steunen.

Aanmelden als lid

Door lid te worden van Humanitas steun je onze vrijwilligers en kunt je, als je dat wilt, actief meepraten en denken over de vereniging en haar activiteiten.

Leden betalen een bijdrage van € 30,-- per jaar en ontvangen het magazine Van Mens tot Mens. Daarin vertellen vrijwilligers over hun werk, zodat je helemaal op de hoogte blijft van Humanitas en haar activiteiten. De bijdrage komt geheel ten goede aan de afdeling die deze voor activiteiten kan gebruiken.

En vooral: zodat je zèlf kunt zien wat er met jouw geld gedaan wordt.