Vrijwilliger Thuisadministratie Ede

Het uitgangspunt van Thuisadministratie is om mensen die moeite hebben hun financiële huishoudelijke administratie zelf tijdelijk te organiseren, een steuntje in de rug te geven. 

Mensen worden door een vrijwilliger ondersteund en begeleid om na verloop van tijd zelf de weg te vinden in de eigen thuisadministratie. De regie over het eigen leven verkrijgen is het uiteindelijke doel dat we met een deelnemer willen bereiken.

De vrijwilliger Thuisadministratie heeft affiniteit met het voeren van (financiële) administratie, ziet het als een uitdaging om zaken uit te zoeken, maakt de hulpvrager wegwijs in de verschillende wet- en regelgeving en/of schuldhulpverlening.

Hij/zij werkt op een coachende en motiverende manier naar financiële zelfredzaamheid en wordt begeleid door een coördinator.

Wat zijn de taken van een vrijwilliger Thuisadministratie:

  • Het bieden van tijdelijke ondersteuning bij het ordenen van de (financiële) administratie;
  • Het (samen) maken van een overzicht inkomsten en uitgaven, maand- en jaarbegroting;
  • Budgetbegeleiding;
  • Het opnieuw (aan) leren van vaardigheden m.b.t. de thuisadministratie;
  • Het (samen) aanvragen van inkomens verruimende maatregelen, het (samen) invullen van formulieren en het (samen) contact leggen met instanties;
  • Alleen ondersteunen daar waar nodig en geen werk overnemen.

Humanitas biedt alle vrijwilligers:

  • Ondersteuning, begeleiding, een inwerkprogramma en scholing;
  • Onkostenvergoeding en WA-en ongevallenverzekering;
  • U werkt bij de deelnemer(s) thuis en kunt zelf uw tijd indelen;
  • Prettige werksfeer met boeiende, gemotiveerde collega's.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Wouter Pluim, coördinator Thuisadministratie in Ede, tel. 06 - 35 12 18 80 of 06 - 52 00 17 97 of per mail Humanitas.ta.ede@outlook.com.

Wij hopen dat u ons team in Ede komt versterken!

Terug naar overzicht